În atenția solicitanților!

începând cu data de 22 septembrie 2022 a fost publicat Corrigendum nr. 4 privind Apel #1 și Apelul #6, precum și Corrigendum nr. 5 privind Apel #4 prin care se modifică data limită de depunere a Cererilor de finanţare pentru granturile tip răspuns rapid care va fi 22 noiembrie 2022. De asemenea, se modifică alocarea totală a Programului în 48.000.000 Euro și   alocarea financiară totală disponibilă pentru apeluri de proiecte din cadrul Outcome-urilor 1, 2 și 3.

În atenția solicitanților – în data de 3 iunie 2021 au fost publicate Corrigendum nr. 3 pentru Apelul #1 și Apelul #6 și Corrigendum nr. 4 pentru Apelul #4. Pentru toate cele trei apeluri se modifică data limită de depunere proiecte pentru cea de-a treia sesiune de evaluare a granturilor mici care va fi 9 septembrie 2021. Toate celelalte informații din Ghidul Solicitanților și anexele la acesta rămân neschimbate.

Mai multe detalii privind Corrigendum-ul sunt precizate în cadrul fiecărui Apel în parte. De asemenea, a fost publicat Ghidul Solicitanților revizuit pentru fiecare dintre cele 3 Apeluri menționate mai sus.

În atenția solicitanților – în data de 25 ianuarie 2021 au fost publicate Corrigendum nr. 2 pentru Apelul #1 și Apelul #6 și Corrigendum nr. 3 pentru Apelul #4. Pentru toate cele trei apeluri se modifică Anexa 1_Cerere de finanțare_Format granturi mici în secțiunea “Date despre Solicitant și Partener/I”, sub-secțiunea „Informații despre Solicitant”.
Modificările sunt valabile pentru cererile de finanțare pentru granturi mici validate după data de 25 ianuarie 2021.

Mai multe detalii privind Corrigendum-ul sunt precizate în cadrul fiecărui apel în parte. De asemenea, a fost publicată Anexa 1-Cerere de finanțare_Format granturi mici revizuită pentru fiecare dintre cele 3 apeluri menționate mai sus.

Începând cu data de 10 decembrie 2020 a intervenit o nouă modificare la prezentul Apel #4 (Corrigendum nr.2) care: crește alocarea financiară totală disponibilă pentru granturile tip Răspuns Rapid în cadrul acestui Apel la 200.000 Euro, prin reducerea cu 100.000 Euro a alocării financiare totale disponibile pentru granturile mici.

Mai multe detalii privind Corrigendum-ul sunt prezentate în cadrul apelului 4. De asemenea, fost publicat Ghidul Solicitanților revizuit pentru Apelul 4.  

În atenția solicitanților – pentru Apelurile #1, #4 și #6, în data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare (Corrigendum nr. 1) care:

  • crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (pentru Apel #1, Apel #4 și Apel #6)

  • completează tipurile de granturi cu granturile tip răspuns rapid (doar în cazul Apelului #6)

Mai multe detalii privind Corrigendum-ul sunt precizate în cadrul fiecărui apel în parte. De asemenea, a fost publicat Ghidul Solicitanților revizuit pentru fiecare dintre aceste 3 apeluri menționate mai sus.