ONG-ul tău este mic și doreşte să….

Legenda

APEL#1

APEL#2

APEL#3

Outcome 1. Cultura democratică şi conștientizarea civică consolidate

APEL#4

APEL#5

Outcome 2. Organizaţiile societăţii civile implicate activ în protejarea drepturilor omului şi în promovarea tratamentului egal

APEL#6

APEL#7

APEL#8

Outcome 3. Grupurile vulnerabile au capacitate crescută

APEL#9

APEL#10

APEL#11

Outcome 4. Capacitate crescută şi sustenabilitate a societăţii civilie (organizaţii şi sector)