Începând cu data de 22 septembrie 2022 a fost publicat Corrigendum nr. 4 privind prezentul Apel #1 prin care se modifică data limită de depunere a Cererilor de finanţare pentru intrarea în sesiunea de evaluare a granturilor tip răspuns rapid care va fi 22 noiembrie 2022. De asemenea, se modifică alocarea totală a Programului în 48.000.000 Euro și   alocarea financiară totală disponibilă pentru apeluri de proiecte din cadrul Outcome 1 în 14.498.000 Euro.

Începând cu data de 3 iunie 2021 a fost publicat Corrigendum nr. 3 privind prezentul Apel #1 prin care se modifică data limită depunere proiecte pentru cea de-a treia sesiune de evaluare a granturilor mici care va fi 9 septembrie 2021. Toate celelalte informații din Ghidul solicitanților și anexele la acesta rămân neschimbate.

Începând cu data de 25 ianuarie 2021 a fost publicat Corrigendum nr. 2 privind prezentul Apel #1 prin care se modifică Anexa 1_Cerere de finanțare_Format granturi mici în secțiunea “Date despre Solicitant și Partener/I”, sub-secțiunea “Informații despre Solicitant”. Modificările sunt valabile pentru cererile de finanțare pentru granturi mici care se vor valida după data de 25 ianuarie 2021. De asemenea, a fost publicată Anexa 1_Cerere de finantare_Format granturi mici revizuită pentru Apelul #1.

Modificările nu se aplică cererilor de finanțare pentru granturi mici validate până pe data de 25 ianuarie 2021 (inclusiv).

Începând cu data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare la prezentul Apel #1 (Corrigendum nr.1) care crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

 • 19 decembrie 2019
 • 9 ianuarie 2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro

 • Granturi mici

Între 5.000 și 50.000 Euro

 • GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID

Între 5.000 și 15.000  Euro

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

 • 11 Martie 2020; 16:00 (ora României)
  pentru prima sesiune de evaluare
 • 11 Noiembrie 2020; 16:00 (ora României)
  pentru a doua sesiune de evaluare
 • 9 septembrie 2021; 16:00 (ora României)
  pentru a treia sesiune de evaluare

Procesul de aplicare pentru granturi mici s-a încheiat.

Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile:

 • 22 Noiembrie 2022; 16:00 (ora României)

1.400.000 Euro

100.000 Euro

500.000 Euro pentru tematica protecției mediului și schimbărilor climatice

În atenția aplicanților la Apelul #1 – Clarificare privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelații+Limitări 

În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt“OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.

Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două arii prioritare ale Active Citizens Fund România, respectiv „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.

Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Conform Corrigendumului nr. 1, începând cu data de 4 iunie 2020, rata de finanțare a proiectului poate fi de de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Astfel, începând cu data de 4 iunie 2020, în momentul întocmirii bugetului (Anexa 2a), vă rugăm  să NU țineți cont de mesajele “Ponderea finanțării solicitate depășește limita maximă admisă. Vă rugăm diminuați finanțarea solicitată”, “Ponderea cofinanțării este sub limita minima admisă. Vă rugăm creșteți cofinanțarea” și “Ponderea contribuției în natură în cofinanțare este peste limita maximă admisă. Vă rugăm corectați” care vor apărea în foaia de lucru Corelații+Limitări.

PROIECTE ELIGIBILE

 • Granturi mici

ONG-urile mici sunt sprijinite în vederea stimulării implicării civice în zone şi pentru grupuri ţintă insuficient deservite.

Sunt puternic încurajate parteneriatele între ONG-urile mici și ONG-uri cu mai multă experiență, active la nivel local, precum și cu alți stakeholderi.

Protecția mediului și schimbările climatice vor fi sprijinite doar ca parte a măsurilor de promovare a participării civice, advocacy, inovare socială și cetățenie active.

 • GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID

În legătură cu una din cele două arii acoperite de Apel, sunt sprijinite iniţiative care răspund cel mai bine unei situații în derulare (amenințare sau oportunitate) strâns legată de agenda publică și/ sau care afectează sectorul neguvernamental şi care necesită o acțiune imediată.

Cerința esențială constă în demonstrarea necesității unei reacții rapide pentru a rezolva/ contracara situația identificată.

Nerestricționate la ONG-uri mici; nerestricționate la zone insuficient deservite.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).