• 17 Februarie 2021
  • 17 Februarie 2021
Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online https://finantaripublice.fdsc.ro/
  • Granturi medii

Între 50.001 și 75.000 Euro

  • 20 Aprilie 2021; 16:00
(ora României)

Obiectivul acestui Apel este creșterea nivelului educației civice și de drepturile omului și a implicării cetățenilor.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” și „Mediu și schimbări climatice”.

Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile conțin abordări integrate de creștere a nivelului educației cetățenilor cu privire la drepturile civice și drepturile omului pentru a îi sprijini în exercitarea acestora. De asemenea, vor fi abordate împreună, în cadrul programelor educaționale, drepturile civice și drepturile omului pentru a maximiza înțelegerea și aplicabilitatea cunoștințelor dobândite

Inițiativele de media literacy sunt puternic încurajate, mai ales dacă sprijină tinerii cetățeni pentru a dezvolta gândirea critică și pentru a fi producători/consumatori responsabili de știri.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în același domeniu sau în domenii de activitate complementare, precum și cu alți stakeholderi.

Utilizarea de metode inovatoare care pot favoriza implicarea și mobilizarea comunităților este, de asemenea, încurajată.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).