• 19 decembrie 2019
 • 9 ianuarie 2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro

 • Granturi Medii

50.001 100.000 Euro

 • Granturi Mari

100.001 250.000 Euro

 • Granturi Strategice

100.001 250.000 Euro

 • 11 Martie 2020; 16:00 (Romanian time)

4.900.000 Euro
pentru Granturi Medii și Mari

2.800.000 Euro
pentru Granturi Strategice

3.500.000 Euro pentru mediu și schimbări climatice

În atenția aplicanților la Apelul #3 – Clarificari privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelații+Limitări 

 • În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt “OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.
 • În cazul în care se selectează grant strategic, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiți suma maximă admisă. Vă rugăm să corectați bugetul care apare în foaia de lucru Corelații+Limitări, în secțiunea “Costuri de dezvoltare organizațională”. Formula din centralizator ia în calcul un maxim de 20% a costurilor de dezvoltare organizațională din totalul costurilor eligibile, aspect care nu este valabil în cazul granturilor strategice, conform Ghidului Solicitanților.

Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.

Aplicanți eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanțare poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

PROIECTE ELIGIBILE

 • Granturi Medii și Mari

Sunt sprijinite măsurile de stimulare a implicării cetățenilor  în activități de tip watchdog, monitorizare și advocacy desfășurate de ONG-uri.

Sunt, de asemenea, sprijinite proiecte care permit cetățenilor să devină mai activi și mai responsabili în influențarea politicilor, în susținerea principiilor statului de drept, în a acționa și raporta încălcarea drepturilor civice, în a identifica și raporta corupția, în a identifica și a semnala știrile false, în a respecta libertatea de exprimare sau în a aborda schimbările climatice.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în același sau în domenii de activitate complementare, active la nivel local, precum și cu alți stakeholderi.

Protecția mediului și schimbările climatice vor fi sprijinite doar ca parte a măsurilor de promovare a participării civice, advocacy, inovare socială și cetățenie activă.

 • Granturi Strategice

Rețelele/ Coalițiile/ Platformele sunt sprijinite în implementarea strategiilor pe termen lung în domeniile relevante de activitate.

Proiectele susținute trebuie să includă obligatoriu rezultate în următoarele două direcții:

 • Schimbări de sistem/ menținerea status quo-ului în domenii relevante de activitate – în urmărirea acțiunilor de tip advocacy/ monitorizare la nivel regional sau național, implicarea în elaborarea politicilor publice, în monitorizarea instituțiilor publice, în dezvoltarea dialogului și a relațiilor permanente cu autorități și alți stakeholderi

și

 • Dezvoltarea capacității – consolidarea eficienței organizaționale (capacității interne) pentru a servi mai bine interesele beneficiarilor/comunităţii, membrilor și publicului larg.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).