În atenția aplicanților - Clarificări privind Anexa 2a – Bugetul proiectului, foaia de lucru Corelații+Limitări

  • Pentru toate apelurile (de la #1 la #8) – În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt “OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.
  • Pentru Apelul #3 și Apelul #5 – În cazul în care se selectează grant strategic, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiți suma maximă admisă. Vă rugăm să corectați bugetul care apare în foaia de lucru Corelații+Limitări, în secțiunea “Costuri de dezvoltare organizațională”. Formula din centralizator ia în calcul un maxim de 20% a costurilor de dezvoltare organizațională din totalul costurilor eligibile, aspect care nu este valabil în cazul granturilor strategice, conform Ghidului Solicitanților pentru fiecare dintre cele două apeluri.
  • Pentru Apelul #8 – În cazul în care se selectează grant mare, vă rugăm să NU țineți cont de mesajele care apar în foaia de lucru Corelații+Limitări, în secțiunile “Încadrarea în plafoanele nominale pentru tipul de grant solicitat”, “Încadrarea în perioadele de timp pentru tipul de grant solicitat” și “Selectarea corectă a Numărului Apelului”.

Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal (runda 2)

Obiectivele Apelului sunt de a consolida rolul ONG-urilor în advocacy și monitorizare (watchdog) privind drepturile omului și tratament egal, egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen și de a crește nivelul de conștientizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, precum și a capacității acestora de a identifica, raporta și reacționa față de discriminare, discurs instigator la ură în spațiul public, încălcări ale drepturilor omului, practici instituționale nocive, precum și față de lipsuri la nivelul legislației sau aplicării acesteia.

Citește mai mult