În atenția solicitanților – pentru Apelurile #1, #4 și #6, în data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare (Corrigendum nr. 1) care:

  • crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (pentru Apel #1, Apel #4 și Apel #6)

  • completează tipurile de granturi cu granturile tip răspuns rapid (doar în cazul Apelului #6)

Mai multe detalii privind Corrigendum-ul sunt precizate în cadrul fiecărui apel în parte. De asemenea, a fost publicat Ghidul Solicitanților revizuit pentru fiecare dintre aceste 3 apeluri menționate mai sus.