Parte a programului Active Citizens Fund România, Fondul pentru Relații Bilaterale își propune să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Fondul pentru Relații Bilaterale sprijină activități care vizează consolidarea relațiilor bilaterale între organizațiile societății civile și alte entități din România și statele donatoare, căutarea de parteneri pentru proiecte în parteneriat cu statele donatoare înainte sau în timpul pregătirii unei cereri de finanțare, dezvoltarea acestor parteneriate și pregătirea unei cereri de finanțare în parteneriat cu țările donatoare, crearea de rețele, schimb și transfer de cunoștințe, tehnologii, experiențe și bune practici între organizațiile societății civile și alte entități din România și statele donatoare.

Fondul pentru Relații Bilaterale se concentrează pe atingerea a două ținte strategice:
 • Sprijinirea entităților din statele donatoare pentru a se implica în proiecte, luând un rol mai activ în stabilirea bazei unei colaborări mai facile și mai semnificative în diferite etape ale programului;
 • Creșterea vizibilității și recunoașterii rezultatelor și a impactului generat de sprijinul Spațiului Economic European (SEE) în rândul părților interesate din domeniul public și actorilor cheie din statele donatoare, jucând un rol mai activ în documentarea implicării partenerilor din statele donatoare în proiectele finanțate, astfel încât rezultatele, beneficiile și perspectiva sustenabilității să fie promovate în mod constant.
Pași pentru găsirea unui partener din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia:
Pe parcursul întregii perioade de implementare a programului Active Citizens Fund România, acţiunile desfășurate în cadrul Fondului pentru Relațiile Bilaterale includ:
 • Două Apeluri de cereri de finanţare  pentru dezvoltarea de parteneriate durabile și pregătirea și depunerea unei Cereri de finanțare pentru un proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul ACF România:
 • Seminarii pentru identificarea de parteneri și seminarii tematice, care implică organizații românești și potențiali parteneri din statele donatoare, anunțate la EVENIMENTE:
  • Seminarii pentru identificarea de parteneri organizate pe parcursul anului 2021
  • Seminarii online pentru identificarea de parteneri organizate în perioada septembrie – decembrie 2020
  • Seminar pentru identificarea de parteneri organizat în București, România, august – septembrie 2020
  • Seminar tematic organizat în București, România, 11 – 14 februarie 2020
  • Seminar pentru identificare de parteneri organizat în Sandefjord, Norvegia, 20 – 22 ianuarie 2020
  • Seminar pentru identificarea de parteneri organizat în București, România, 9 – 11 octombrie 2019
 • Vizite de studiu organizate de Operatorul Programului în special în statele donatoare. Temele provizorii care vor fi abordate în cadrul acestor vizite se referă la: drepturile omului, probleme legate de incluziune socială și modelul social pentru furnizarea de servicii; participarea tinerilor; protecția mediului etc.
 • Seminarii și ateliere de lucru tematice care să faciliteze discuții și schimb de modele/ practici pentru a duce mai departe și dezvolta rezultatele din proiectele finanțate. Aceste activități vor fi organizate de Operatorul Programului.
Pentru a facilita identificarea de organizații din statele donatoare, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile colaborează cu doi parteneri bilaterali importanți:

Toate organizațiile și activitățile finanțate și susținute se bazează pe valorile comune ale respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectării drepturilor tuturor oamenilor. Toate activitățile susținute prin acest Fond vor respecta principiile unei bune guvernări – acestea trebuie să fie participative și incluzive, transparente, eficiente și eficace. Va exista toleranță zero față de corupție. Toate activitățile susținute prin acest Fond trebuie să corespundă principiilor dezvoltării durabile, creșterii economice pe termen lung, coeziunii sociale și protecției mediului.