Cum au devenit mai puternici părinții copiilor cu dizbilități

Îmbunătățirea accesului redus al copiilor cu dizabilități la servicii de integrare în comunitate a fost motivația care a stat în spatele proiectului „Informați suntem mai puternici pentru copiii noștri”, derulat de Asociația Glasul Autismului în perioada ianuarie – septembrie 2021 în cinci comunități rurale limitrofe Câmpinei, comunități cu număr mare de copii cu dizabilități și acces scăzut la servicii sociale.

„Femei informate, femei implicate!” în mediul rural din județul Călărași

Din februarie 2021, în 3 comunități rurale multietnice din județul Călărași (Luica, Șoldanu și Curcani), Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului, în parteneriat cu Bjerkaker LearningLab din Norvegia implică femeile din mediul rural în evenimente comunitare, sesiuni de lectură, campanii de informare și conștientizare, prin care sunt abordate tematici legate de drepturile omului, egalitate de gen, stereotipuri, educație pentru sănătate.

Despre combaterea sărăciei în Castelu și Coroieni

Din februarie 2021, Asociația Reality Check implementează două proiecte complexe, care înglobează și dezvoltă toate intervențiile anterioare ale organizației din Castelu (jud. Constanța) și Coroieni (jud. Maramureș): „ Împreună pentru o viață mai bună în Castelu” și „Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni”.