ONG-ul tău este mic și doreşte să….

ONG-ul tău este mare și doreşte să…

…. susțină întărirea democrației, bunei guvernări și creșterea transparenței?

… lupte împotriva încălcării drepturilor omului și a discriminării persoanelor de etnie romă?

… susțină egalitatea de gen și să combată violența de gen?

….contribuie la realizarea justiției sociale și incluziunii grupurilor vulnerabile?

… contribuie la dezvoltarea comunităților rurale interetnice în care una din etnii este cea romă?

Reprezinţi o federaţie/rețea/coaliție/platformă și aceasta vrea să…

ONG-ul tău este preocupat de drepturile omului și doreşte să…

... contribuie la schimbări sistemice privind respectarea drepturilor omului și tratamentului egal?

Legenda

APEL#1

APEL#2

APEL#3

Outcome 1. Cultura democratică şi conștientizarea civică consolidate

APEL#4

APEL#5

Outcome 2. Organizaţiile societăţii civile implicate activ în protejarea drepturilor omului şi în promovarea tratamentului egal

APEL#6

APEL#7

APEL#8

Outcome 3. Grupurile vulnerabile au capacitate crescută

APEL#9

APEL#10

APEL#11

Outcome 4. Capacitate crescută şi sustenabilitate a societăţii civilie (organizaţii şi sector)