Pentru că poveștile au de cele mai multe ori final fericit.

Asta definește munca ONG-urilor în comunități – este de #Impact.

IMPACT

Cu #Impact sunt și proiectele implementate cu sprijinul programului Active Citizens Fund România.

Fie că vorbim despre educație și implicare civică, democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență, sprijin pentru drepturile omului și tratament egal, promovarea egalității de gen și combaterea violenței bazate pe gen, advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, sprijin pentru dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-urilor, incluziunea romilor și dezvoltarea comunităților rurale interetnice, protecția mediului și schimbări climatice - organizațiile neguvernamentale au un rol esențial în societate, iar munca lor este cu siguranță de #Impact.

ACF România în cifre

0
proiecte finanțate
0
Organizații finanțate
0
în finanțări acordate
Valorile care ne unesc sunt drepturile omului, demnitatea umană, libertatea, democrația, statul de drept

Povești cu #IMPACT despre...