Această secțiune conține principalele informații privind tipul de suport pe care Operatorul de Fond urmărește să îl ofere organizațiilor societății civile pe tot parcursul și durata programului Active Citizens Fund România.

În ETAPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Operatorul de Fond:

  • Oferă sprijin continuu și coaching în înțelegerea prevederilor contractuale și a normelor de implementare. Grupul de experți al Operatorului de Fond va oferi promotorilor de proiecte asistență în probleme de implementare (prin telefon, skype, email, întâlniri) pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului. Acest suport este realizat pe baza nevoilor specifice de sprijin ale promotorilor de proiecte și va contribui la dezvoltarea capacității lor de management organizațional;
  • Organizează instruiri privind managementul proiectelor, managementul financiar pentru toți promotorii de proiecte la începutul implementării proiectului;
  • Facilitează și încurajează schimbul de experiență între promotorii de proiecte prin organizarea de întâlniri tematice în diverse domenii sprijinite de program;
  • Publică periodic pe site-ul programului informații și bune practici