Această secțiune conține principalele informații privind tipul de suport pe care Operatorul de Fond urmărește să îl ofere organizațiilor societății civile pe tot parcursul și durata programului Active Citizens Fund România.

În ETAPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Operatorul de Fond:

 • Oferă sprijin continuu și coaching în înțelegerea prevederilor contractuale și a normelor de implementare. Grupul de experți al Operatorului de Fond va oferi promotorilor de proiecte asistență în probleme de implementare (prin telefon, skype, email, întâlniri) pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului. Acest suport este realizat pe baza nevoilor specifice de sprijin ale promotorilor de proiecte și va contribui la dezvoltarea capacității lor de management organizațional;
 • Organizează instruiri privind managementul proiectelor, managementul financiar pentru toți promotorii de proiecte la începutul implementării proiectului;
 • Facilitează și încurajează schimbul de experiență între promotorii de proiecte prin organizarea de întâlniri tematice în diverse domenii sprijinite de program;
 • Publică periodic pe site-ul programului informații și bune practici

COMUNICARE

Nr. #ÎNTREBARERĂSPUNS
1Este obligatoriu ca toate proiectele care au parteneri din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), precum și cele care primesc finanțare de minimum 150.000 euro în cadrul programului, să asigure comunicarea proiectului atât în limba engleză, cât și în română.
Ce înseamnă comunicarea proiectului în engleză?

Comunicarea în engleză nu înseamnă traducerea tuturor informațiilor despre proiect din limba română în limba engleză. În funcție de canalele de comunicare folosite, vor fi comunicate în engleză cele mai importante aspecte despre proiect, cum ar fi:


 1. Pe website proiect/ pagină dedicată proiectului pe website-ul organizației – comunicarea în engleză trebuie să se refere la:
  • Detalii despre proiect - prezentarea proiectului (rezumat, scop, obiective, activități, beneficiari, cooperarea cu entități din statele donatoare - Islanda, Liechtenstein și Norvegia, dacă este cazul + alte informații considerate importante de către promotori).
  • Progresul proiectului și noutăți despre activitățile desfășurate.
  • Realizări și rezultate.

 2. Pe social media – conturi care nu sunt ale proiectului – nu este necesară comunicarea în engleză
  • Comunicarea poate fi realizată doar în limba română, postările nu trebuie să fie bilingve (RO/EN), opțiunea de auto-translate fiind suficientă pentru traducerea automată a postărilor.

 3. Pe social media – pagina dedicată proiectului (Facebook)
  • Comunicarea poate fi realizată doar în română, postările nu trebuie să fie bilingve (RO/EN), opțiunea de auto-translate fiind suficientă pentru traducerea automată a postărilor.
  • În schimb, în secțiunea Add additional information/ Adaugă informații suplimentare, este obligatoriu de introdus rezumatul proiectului în limba engleză, pe lângă cel în limba română.

De reținut: Informațiile online despre proiect trebuie actualizate în mod constant, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Pe lângă cerințele menționte mai sus și în Ghidul de informare și comunicare, promotorul poate implementa diverse idei de comunicare a proiectului în engleză: realizare materiale pentru presă în limba engleză și diseminarea lor către presa internațională, realizare diverse materiale (video, animații, infografice etc) în limba engleză și diseminare către publicul internațional etc.

2Așadar, postările din social media nu trebuie scrise și în limba engleză?

Nu, postările pot fi scrise doar în limba română, opțiunea de auto-translate fiind suficientă pentru traducerea automată a textelor. Bineînțeles, dacă promotorul decide că dorește să posteze și în engleză, poate să o facă, însă nu este o cerință obligatorie din partea Operatorului de Fond

3Dacă nu am parteneri din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, iar finanțarea primită în cadrul programului este sub 150.000 euro, este obligatoriu să comunic despre proiect în limba engleză?

Nu, cerința se aplică doar:


 • Pentru proiectele care au parteneri din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
 • Pentru proiectele care primesc finanțare de minimum 150.000 Euro în cadrul Programului
4Valoarea finanțării trebuie inclusă în postările de pe social media, materiale vizuale, comunicate de presă?

Nu, conform Ghidului de informare și comunicare, valoarea finanțării trebuie specificată:


 • Pe website proiect sau pagină dedicată proiectului pe website-ul organizației
 • Pe Facebook - pagină dedicată proiectului
5Formularea obligatorie privind finanțarea și responsabilitatea conținutului trebuie introdusă în textul postărilor de pe social media?Nu, nu este obligatoriu ca textul postărilor din social media să conțină formularea obligatorie privind finanțarea și responsabilitatea conținutului.
6Ce elemente obligatorii trebuie puse în textul postărilor de pe social media?

Conform Ghidului de informare și comunicare, textul postărilor va include în mod obligatoriu:


 1. Tag către pagina Programului, @acfromania
 2. Hashtag-urile #haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants.
7Textul pentru postările de pe social media se trimite spre aprobare?

Nu, atâta timp cât postările conțin:


 1. Tag către pagina Programului, @acfromania
 2. Hashtag-urile #haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants.

În schimb, se trimit spre aprobare materialele vizuale care însoțesc textul postărilor.

8Cu câte zile se trimit spre aprobare materiale de comunicare?Conform Ghidului de informare și comunicare, pag. 6, toate materialele de comunicare vor fi transmise prin email către responsabilul tehnic cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de utilizare/ trimitere în producție. Acestea NU vor fi produse sau publicate fără aprobarea responsabilului tehnic.
9De unde pot fi descărcate ghidul de informare și comunicare și logo-ul ACF?

Ghidul de informare și comunicare se regăsește pe site-ul programului https://activecitizensfund.ro, la secțiunea Suport – Implementare proiecte – Documente – Contract – Anexa 5 Ghid de informare și comunicare din 4 februarie 2021. Logo-urile pot fi descărcate de pe site-ul programului https://activecitizensfund.ro, de la secțiunea Suport – Implementare proiecte – Documente – Contract – Anexa 5 Logo-uri ACF.

10Ce informații despre proiect trebuie să se regăsească pe website proiect/pagină dedicată proiectului pe website-ul organizației?

Informațiile trebuie să cuprindă: detalii despre proiect, progresul, realizările și rezultatele acestuia, cooperarea cu entități din statele donatoare - Islanda, Liechtenstein și Norvegia (dacă este cazul), fotografii relevante, date de contact și o referință clară la Program și la Granturile SEE și Norvegiene. De reținut: Informațiile despre proiect trebuie actualizate în mod constant. Toate detaliile referitoare la informațiile pentru website sunt incluse la pag. 10 în Ghidul de informare și comunicare, disponibil aici.

11Ce informații despre proiect trebuie să se regăsească pe pagina de facebook dedicată proiectului?

Informațiile trebuie să cuprindă: detalii despre proiect, progresul, realizările și rezultatele acestuia, cooperarea cu entități din statele donatoare - Islanda, Liechtenstein și Norvegia (dacă este cazul), fotografii relevante, date de contact și o referință clară la Program și la Granturile SEE și Norvegiene. De reținut: Informațiile despre proiect trebuie actualizate în mod constant. Toate detaliile referitoare la pagina de Facebook sunt incluse la pag. 13 în Ghidul de informare și comunicare, disponibil aici.

12Pentru pagina de Facebook dedicată proiectului - formularea obligatorie privind finanțarea și responsabilitatea conținutului din ghid nu încape la secțiunea about/despre - varianta scurtă, care are limită de caractere. Cum procedez în acest caz?

În acest caz, poate fi introdus textul:

„Proiect derulat de X în parteneriat cu Y, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.”

13Când se folosește sloganul?Sloganul poate fi inclus în prezentarea proiectului pe website, în social media, materiale video, publicații, afișe etc, în măsura în care este relevant și potrivit contextului de comunicare, detalii în Ghidul de informare și comunicare. De asemenea, acesta trebuie utilizat în comunicarea orală despre proiect, cum ar fi în prezentări, discursuri, evenimente, comunicarea cu jurnaliștii etc.
14Care este formularea obligatorie corectă privind finanțarea?Programul Active Citizens Fund România este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Ghidul de informare și comunicare conține formulările obligatorii corecte privind finanțarea și responsabilitatea conținutului, de aceea este important să fie folosite doar textele din Ghid.
15Unde se poziționează logo-ul Active Citizens Fund (ACF)?Logo-ul ACF va fi întotdeauna poziționat în partea stângă sus, singur, în header. Lângă el nu va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea dreaptă sus, indiferent de materialul de comunicare.
16Unde se poziționează logo-urile organizației care implementează proiectul și ale partenerilor de proiect?În footer, sub mențiunea „Proiect derulat de” va fi poziționat logo-ul promotorului alături de logo-urile partenerilor de proiect (dacă este cazul). Toate detaliile privind poziționarea logo-urilor sunt disponibile în Ghidul de informare și comunicare, Capitolul 3.
17De ce trebuie să ținem cont atunci când folosim logo-ul ACF pe negru sau pe alb?Logo-ul programului are 2 culori – alb și negru. Logo-ul negru poate fi utilizat numai pe fundal alb, în timp ce logo-ul alb poate fi utilizat numai pe fundal colorat (roșu, albastru, verde, inclusiv fundal negru etc.). Prin urmare, nu vom pune logo-ul negru pe un material colorat, ci logo-ul alb. Pe materiale care au fundal alb, vom pune întotdeauna logo-ul negru, detalii la pag. 36 din Ghidul de informare și comunicare.
18Este obligatoriu să punem textul boilerplate la sfârșitul comunicatelor de presă?Da, textul trebuie pus la finalul fiecărui comunicat de presă, indiferent de numărul de pagini al comunicatului. Pe lângă boilerplate, în textul comunicatului va fi inclusă și formularea obligatorie privind finanțarea și responsabilitatea conținutului, alături de scopul proiectului, detalii la pag. 29 din Ghidul de informare și comunicare.
19Este obligatoriu ca logo-urile să fie poziționate pe fotografiile realizate pe parcursul implementării proiectului?Nu, finanțarea poate fi scoasă în evidență prin folosirea hashtag-urilor (în cazul social media) și a formulărilor privind finanțarea și responsabilitatea conținutului (în cazul altor canale și materiale de comunicare). În Ghidul de informare și comunicare sunt incluse toate informațiile necesare privind formulările obligatorii privind finanțarea și responsabilitatea conținutului și situațiile în care se folosesc.
20Este obligatorie folosirea hashtag-urilor?Da, toate postările de pe social media vor conține următoarele hashtag-uri: #haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants.
21Fotografiile realizate în cadrul proiectului trebuie să respecte anumite condiții?

Conform Ghidului de informare și comunicare, promotorii și partenerii de proiect vor transmite fotografii reprezentative și dacă este cazul, înregistrări (spoturi) video, de la activitățile din cadrul proiectelor (în timpul implementării și la raportarea intermediară/finală). Acestea vor respecta următoarele reguli:


 • fotografiile vor fi realizate în format .jpg sau .png, vor avea o rezoluție minimă de 1920*1080px și vor fi în număr de minimum 10/proiect;
 • atât fotografiile, cât și înregistrările video, vor avea acordul cu privire la folosirea imaginii din partea tuturor persoanelor care apar în ele, în scris.

Mai multe detalii în Ghidul de informare și comunicare, pag. 7.

22În ce condiții trebuie amplasat panou de informare (billboard)?

Amplasarea unui panou de informare (billboard) la locul desfășurării fiecărei operațiuni, în timpul implementării acesteia, care va fi înlocuit în cel mult șase luni de la finalizarea proiectului cu o placă comemorativă permanentă, vizibilă, de dimensiuni semnificative, este obligatorie în cazul proiectelor care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:


 • 1. Proiecte a căror finanțare obținută în cadrul Programului depășește 50.000 Euro;
 • 2. Activitățile constau în finanțarea unui obiect fizic, a unei infrastructuri sau a unei operațiuni de construcție ale căror costuri totale depășesc 50.000 euro.

În cazul în care costurile totale ale lucrărilor de infrastructură/ construcție sunt mai mici de 50.000 euro, nu se aplică obligația de a amplasa billboard și placă comemorativă.

În situațiile în care proiectele abordează o tematică sensibilă (construcția/ renovarea/ deschiderea de centre pentru victime ale traficului de persoane, ale violenței domestice etc.) și protejarea persoanelor este necesară, în loc de billboard se va amplasa un roll-up în interiorul clădirii. Aceste situații sunt tratate ca excepție și trebuie discutate și aprobate de ofițerul tehnic.

23Există posibilitatea de a descărca poze dintr-o bază de date, pe care să le folosim în comunicarea proiectului?

Granturile SEE și Norvegiene pun la dispoziție o serie de poze care pot fi folosite în comunicarea proiectului, dar vă încurajăm să folosiți propriile poze/materiale. Pentru a avea acces la aceste fotografii, trebuie să trimiteți un email la adresa info-fmo@efta.int, în care trebuie să cereți un cont de utilizator care vă va permite accesarea și descărcarea pozelor din media library de pe www.eeagrants.org. Vă recomandăm să fiți atenți la regulile de copyright.