Această secțiune conține principalele informații privind tipul de suport pe care Operatorul de Fond urmărește să îl ofere organizațiilor societății civile pe tot parcursul și durata programului Active Citizens Fund România.

În ETAPA DE PREGĂTIRE PROIECTE Operatorul de Fond:

  • Organizează sesiuni de informare offline și online pentru potențialii solicitanți, cu privire la apelurile de proiecte lansate și procesul de aplicare. Pentru prima rundă de apeluri de proiecte sesiunile offline vor organizate în orașe precum București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova. Calendarul sesiunilor de informare se va publica pe site înaintea organizării/derulării lor. Calendarul aferent  primei runde de apeluri de proiecte se găseşte mai jos. Pentru ce-a de-a doua rundă de apeluri de proiecte (perioada estimată de lansare: septembrie – noiembrie 2020) informaţia despre oraşele în care vor fi organizate sesiunile de informare şi calendarul acestora se va publica pe site cu cel puțin două săptămâni înaintea organizării/derulării lor;
  • Oferă asistență (prin telefon, email) potențialilor solicitanți pentru a răspunde la întrebări cu privire la apelurile deschise. Ghidul solicitanților aferent fiecărui apel de proiecte conține informații exacte cu privire la datele de contact ale persoanelor care oferă acest tip de asistență. De asemenea, o listă centralizată a acestor date de contact (valabilă pentru prima rundă de apeluri de proiecte) poate fi consultată AICI;
  • Oferă sprijin organizațiilor mici prin sesiuni de informare și asistență dedicate. Calendarul sesiunilor organizate pentru prima rundă de apeluri de proiecte se găseşte mai jos;
  • Centralizează și publică pe site-ul programului lista întrebărilor frecvente (FAQ) și răspunsurile la acestea, pornind de la ideea că pot fi utile și altor potențiali solicitanți;
  • Organizează sesiuni de lucru tematice (offline și webinars) pentru clarificarea unor concepte, pentru a facilita schimbul de experiență și pentru a contribui astfel la îmbunătățirea ideilor de proiecte și a potențialelor colaborări (în special pentru zonele mai puțin reprezentate din sectorul neguvernamental: drepturile omului și combaterea discriminării, advocacy, mediu și schimbările climatice, violența bazată pe gen, egalitatea de gen, incluziunea tinerilor). Calendarul sesiunilor tematice pentru prima rundă de Apeluri de proiecte se găseşte mai jos;
  • Pune la dispoziția organizațiilor interesate de dezvoltare, pe site-ul programului, o matrice de dezvoltare organizațională, care oferă acestora posibilitatea de a identifica nevoile, punctele tari și slabe privind următoarele dimensiuni: Guvernanță, Aspecte financiare, Managementul informației, Monitorizare și evaluare, Structură organizațională, Leadership, Managementul resurselor umane, Implicarea beneficiarilor, Advocacy și Comunicarea externă.

Operatorul de Fond oferă sprijin organizațiilor mici în etapele de precontractare și postcontractare printr-un pachet suport care constă în workshopuri online, training-uri și asistență personalizată.  Scopul acestui proces amplu de sprijin este facilitarea etapei de precontractare și asigurarea unui management eficient de proiect după semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și creșterea capacității organizaționale.

Suport organizații mici

Prezentări sesiuni de informare

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentările de la sesiunea de informare care a avut loc la București în data de 27 ianuarie 2020 pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ. În cazul apariţiei unor neconcordanţe între aceste prezentări și Ghidul Solicitanţilor/Anexele aferente fiecărui apel de proiecte, prevederile celor din urmă prevalează prezentărilor.

Prezentările de la această sesiune de informare pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentările de la această sesiune de informare pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentările de la această sesiune de informare pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentările de la această sesiune de informare pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

WEBINARII / SESIUNI DE INFORMARE