Această secțiune conține principalele informații privind tipul de suport pe care Operatorul de Fond urmărește să îl ofere organizațiilor societății civile pe tot parcursul și durata programului Active Citizens Fund România.

În ETAPA DE PREGĂTIRE PROIECTE Operatorul de Fond:

  • Organizează sesiuni de informare offline și online pentru potențialii solicitanți, cu privire la apelurile de proiecte lansate și procesul de aplicare. Pentru prima rundă de apeluri de proiecte sesiunile offline vor organizate în orașe precum București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova. Calendarul sesiunilor de informare se va publica pe site înaintea organizării/derulării lor. Calendarul aferent  primei runde de apeluri de proiecte se găseşte mai jos. Pentru ce-a de-a doua rundă de apeluri de proiecte (perioada estimată de lansare: septembrie – noiembrie 2020) informaţia despre oraşele în care vor fi organizate sesiunile de informare şi calendarul acestora se va publica pe site cu cel puțin două săptămâni înaintea organizării/derulării lor;
  • Oferă asistență (prin telefon, email) potențialilor solicitanți pentru a răspunde la întrebări cu privire la apelurile deschise. Ghidul solicitanților aferent fiecărui apel de proiecte conține informații exacte cu privire la datele de contact ale persoanelor care oferă acest tip de asistență. De asemenea, o listă centralizată a acestor date de contact (valabilă pentru prima rundă de apeluri de proiecte) poate fi consultată AICI;
  • Oferă sprijin organizațiilor mici prin sesiuni de informare și asistență dedicate. Calendarul sesiunilor organizate pentru prima rundă de apeluri de proiecte se găseşte mai jos;
  • Centralizează și publică pe site-ul programului lista întrebărilor frecvente (FAQ) și răspunsurile la acestea, pornind de la ideea că pot fi utile și altor potențiali solicitanți;
  • Organizează sesiuni de lucru tematice (offline și webinars) pentru clarificarea unor concepte, pentru a facilita schimbul de experiență și pentru a contribui astfel la îmbunătățirea ideilor de proiecte și a potențialelor colaborări (în special pentru zonele mai puțin reprezentate din sectorul neguvernamental: drepturile omului și combaterea discriminării, advocacy, mediu și schimbările climatice, violența bazată pe gen, egalitatea de gen, incluziunea tinerilor). Calendarul sesiunilor tematice pentru prima rundă de Apeluri de proiecte se găseşte mai jos;
  • Pune la dispoziția organizațiilor interesate de dezvoltare, pe site-ul programului, o matrice de dezvoltare organizațională, care oferă acestora posibilitatea de a identifica nevoile, punctele tari și slabe privind următoarele dimensiuni: Guvernanță, Aspecte financiare, Managementul informației, Monitorizare și evaluare, Structură organizațională, Leadership, Managementul resurselor umane, Implicarea beneficiarilor, Advocacy și Comunicarea externă.

Operatorul de Fond oferă sprijin organizațiilor mici în etapele de precontractare și postcontractare printr-un pachet suport care constă în workshopuri online, training-uri și asistență personalizată.  Scopul acestui proces amplu de sprijin este facilitarea etapei de precontractare și asigurarea unui management eficient de proiect după semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și creșterea capacității organizaționale.

Suport organizații mici

Program dezvoltare organizațională

Organizațiile ale căror proiecte nu au fost selectate în primele două sesiuni de evaluare a granturilor mici și care sunt interesate să aplice din nou, se pot înscrie la întâlniri unu la unu cu Operatorul de Fond pentru feedback privind proiectele evaluate. Întâlnirile vor avea loc online, în fiecare miercuri, în perioada 30 iunie – 25 august 2021. Timpul alocat este de maximum o oră pentru o cerere de finanțare, iar organizațiile pot participa la întâlnire în intervalul orar 11:00 – 15:00. Pentru a participa, persoanele interesate pot selecta din calendarul de AICI o singură dată și oră pentru discuția online, precizând numărul de înregistrare al cererii de finanțare. Programarea pentru întâlnire se realizează automat, iar un email de confirmare cu link-ul pentru întâlnire va fi trimis persoanelor care s-au înscris.

Organizațiile interesate să aplice pentru granturi mici se pot înscrie la următoarele ateliere:

12.07.2021 – Educație și implicare civică – cum să dezvolți un proiect de succes pentru Apelul #1 – Participare civică în zone insuficient deservite, Înscriere

22.07.2021 – Drepturile omului și tratament egal – cum să dezvolți un proiect de succes pentru Apelul #4 sau Apelul #6, Înscriere .

Săptămâna Parteneriatelor va avea loc în perioada 12-18 iulie 2021. Activitatea are ca scop facilitarea interacțiunii dintre organizațiile mici din România care caută parteneri din România și cele care doresc să fie parteneri pentru scrierea și implementarea de proiecte în cadrul Apelurilor #1, #4 și #6 – granturi mici, lansate în cadrul programului de finanțare Active Citizens Fund România. Detalii la https://www.facebook.com/groups/643162456398870/.

Pentru sprijin în a găsi parteneri din statele donatoare – Norvegia, Islanda, Liechtenstein – vă rugăm să transmiteti o scurta descriere a tipului de expertiză / suport pe care îl căutați la un partener pe adresa bilateral@fdsc.ro.

Pentru clarificări privind Ghidul solicitanților și anexele acestuia pot fi transmise întrebări pe adresele de email disponibile pentru fiecare Apel în parte, respectiv apel1@fdsc.ro, apel1.mediu@repf.ro apel4@fdsc.ro, apel6@fdsc.ro, iar pe adresa support@fdsc.ro pot fi adresate întrebări privind procesul de aplicare pe platfoma online https://finantaripublice.fdsc.ro.

Prezentări sesiuni de informare

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentarea de la această sesiune de informare poate fi accesată mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentările de la sesiunea de informare care a avut loc la București în data de 27 ianuarie 2020 pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ. În cazul apariţiei unor neconcordanţe între aceste prezentări și Ghidul Solicitanţilor/Anexele aferente fiecărui apel de proiecte, prevederile celor din urmă prevalează prezentărilor.

Prezentările de la această sesiune de informare pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentările de la această sesiune de informare pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentările de la această sesiune de informare pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

Prezentările de la această sesiune de informare pot fi accesate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acestea sunt prezentări sintetice și au un rol strict informativ.

WEBINARII / SESIUNI DE INFORMARE