News

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, împreună cu partenerii săi, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge organizează în cadrul programului de finanţare Active Citizens Fund România, parte a Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, patru information sessions pentru potenţialii solicitanţi/parteneri în cadrul Apelurilor deschise. Acestea vor avea structură şi prezentări similare și își propun să permită accesul unui număr cât mai mare de participanţi din ţară. Fiecare participant poate opta pentru una dintre cele 4 locaţii propuse:

  • 27 January 2020 Bucureşti, data limită de înscriere 21 ianuarie 2020 în formularul disponibil HERE
  • 30 ianuarie 2020 Iaşi, data limită de înscriere 27 ianuarie 2020 în formularul disponibil HERE
  • 4 februarie 2020 Craiova, data limită de înscriere 29 ianuarie 2020 în formularul disponibil HERE
  • 11 februarie 2020 Cluj-Napoca, data limită de înscriere 5 februarie 2020 în formularul disponibil HERE

Cele patru sesiuni se vor desfăşura în intervalul estimativ 10.00 – 16.00 şi vor aborda următoarele aspecte:

  • Prezentare generală Active Citizens Fund România
  • Call for proposals
  • Budget and eligible costs
  • Application and evaluation procedure
  • Sesiune de întrebări şi răspunsuri

În mod special, în cadrul acestor evenimente, vor avea loc sesiuni dedicate ORGANIZAȚIILOR MICI (principalele secţiuni ale cererii de finanţare, modalităţi de completare şi evitarea greşelillor frecvente) şi PARTENERIATELOR(valoarea adaugată a parteneriatelor naţionale şi bilaterale). Întrucât aceste sesiuni vor avea loc în paralel, recomandăm organizaţiilor mici* să participe cu un număr de doi reprezentanţi.

*organizaţie mică – organizaţie care are un buget mediu de maximum 240.000 Ron – aproximativ 51.000 Euro, pentru ultimii 3 ani

Menţionăm că organizatorul DO NOT acoperă costurile de transport, cazare şi masă (cu excepţia pauzelor de cafea şi prânz din cadrul evenimentului).

Contact person pentru detalii suplimentare privind sesiunile de informare: Ileana Hargalaș (FDSC) – 021.310.01.81 sau 0758.231.011.