Proiecte selectate pentru finanțare în urma etapei evaluării tehnice și financiare

Proiecte admise pentru a intra în etapa evaluării tehnice și financiare

Proiecte admise pentru a intra în etapa evaluării administrative și de eligibilitate