Site-ul www.activecitizensfund.ro este proprietatea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr.21, Sector 3, București, înregistrată la Judecătoria sector 2 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 111 din data de 21.12.1994, cod fiscal RO14476331 și poate fi contactată pe adresa de e-mail: acf@fdsc.ro. Pe parcursul acestor termeni și condiții ne vom referi la site și prin sintagma “activecitizensfund.ro”. Accesul și utilizarea site-ului se face sub incidența acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos precum și cu respectarea legislației în vigoare.

Utilizarea site-ului ca și vizitator și accesul la informațiile oferite de acesta presupune implicit că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale site-ului, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice „vizitator” care accesează site-ul activecitizensfund.ro.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor, în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intră efectiv în vigoare din momentul publicării ei pe site. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

1.Descrierea serviciului

Site-ul www.activecitizensfund.ro asigură servicii de informare cu privire la programul Active Citizens Fund România, implementat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centru de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația Pact și Frivillighet Norge.

Site-ul www.activecitizensfund.ro își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial. Prin utilizarea site-ului www.activecitizensfund.ro sunteți de acord să nu folosiți nici un sistem automat care accesează site-ul și solicită un număr de cereri nejustificat de mare, mai mare decat cele solicitate de un vizitator/utilizator obișnuit.

Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului și poate fi schimbat oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.
www.activecitizensfund.ro nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decat cele organizate strict de www.activecitizensfund.ro.

 1. Acces

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul.

 1. Drepturi de autor, marcă și proprietate intelectuală

Conținutul portalului este proprietatea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile și a partenerilor care vor fi citați ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al organizației. În cazul în care doriți să preluați orice tip de conținut de pe site-ul www.activecitizensfund.ro, ne puteți contacta pe adresa acf[at]fdsc.ro. activecitizensfund.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment activecitizensfund.ro își rezervă dreptul de a modifică sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil. Utilizatorii nu vor modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, aceștia vor introduce / încărca pe site conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate în respectiva rubrică. În cazul în care identificați materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le considerați indecente, ilegale sau imorale, va rugăm să trimiteți un email la adresa acf[at]fdsc.ro.

 1. Reguli de utilizare

Sunteți de acord să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de site-ul www.activecitizensfund.ro pentru a:

 • pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, sau să  indicați în mod fals afilierea cu o anumită persoană sau instituție;
 • falsifica datele de identificare sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul platformei.

Sunt interzise:

 • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop.
 • Scanarea, sondarea sau testarea vulnerabilității oricărui sistem din rețeaua Fundației pentru Dezvoltarea Societățtii Civile sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua www.activectizensfund.ro care nu sunt publice, fără autorizație explicită, în scris, din partea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile precum și încercarea de a acționa în acest scop.
 • Intervenția în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări. Perturbarea, fără drept, a funcționării sistemului informatic, prin introducerea de date false, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii 161/2003 (SECȚIUNEA 1 Infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice / art. 45). Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea și conformitatea informațiilor furnizate către FDSC.

 1. Disponibilitatea serviciului

Activecitizensfund.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, fără o notificare prealabilă. Activecitizensfund.ro nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-i pot fi imputate. Activecitizensfund.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin afișare pe acest site. În cazul în care există dificultăți de ordin tehnic, vizitatorii/utilizatorii aflându-se în imposibilitatea de a aplica la una dintre liniile de finanțare gestionate de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, acestea trebuie semnalate administratorilor site-ului.

 1. Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele:

 • Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
 • FDSC nu oferă nicio garanție că:
 • informațiile prezentate pe site vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi

întotdeauna corecte sau de încredere;

 • orice eroare de programare va fi corectată.
 • Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.
 1. Limitarea răspunderii

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Activecitizensfund.ro își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților. Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

 1. Politica de Cookies

Site-ul folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate. Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Tipuri de Cookies folosite:

 • Cookies tehnice și strict necesare pentru funcționarea site-ului. Acestea sunt obligatorii pentru funcționarea site-ului și nu pot fi dezactivate de utilizator.
 • Cookies statistice. Acestea oferă informații anonimizate legate de utilizarea site-ului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, persoană juridică română, cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr.21, Sector 3, București, și ne puteți semnala acest lucru la adresa acf[at]fdsc.ro.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Activecitizensfund.ro se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).

Politici de publicitate Google Cookie și politici de confidențialitate

www.activecitizensfund.ro folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Google Analytics folosește “cookies”, care sunt fișiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informațiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise și stocate de Google pe serverele sale. Google va folosi aceste informații în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului activecitizensfund.ro, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site și furnizarea de alte servicii legate de activitate și de utilizarea internetului pe activecitizensfund.ro. Google poate transfera aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terțe părți afectează procesul de informații cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date deținute de către Google.

Aveți dreptul să refuzați utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă realizați aceste setări este posibil să nu puteți avea acces la  funcționalitatea deplină a site-ului activecitizensfund.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Activecitizensfund.ro poate folosi, de asemenea, companii terțe de publicitate pentru a furniza anunțuri atunci când vizitați site-ul nostru. Aceste companii pot utiliza informații (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de telefon) despre vizitele dumneavoastră pe site-ul activecitizensfund.ro și pe alte site-uri pentru a furniza reclame pentru bunuri și servicii de interes pentru tine. Dacă doriți mai multe informații despre această practică și să știți despre care sunt opțiunile dvs. pentru ca aceste companii să nu aibă acces la aceste informații, dați click aici.
Google, ca un furnizor de servicii, folosește cookie-uri pentru a servi reclame pe site-ul activecitizensfund.ro.
Google utilizează cookie-ul DART. Acesta îi permite să difuzeze anunțuri pentru utilizatori, pe baza vizitelor pe care aceștia le fac pe activecitizensfund.ro și pe alte site-uri de pe Internet.
Utilizatorii pot renunta la utilizarea cookie-ului DART, accesând următorul link.

Utilizatorii pot oricând să șteargă Cookies folosind setările browserului.