Știri

În urma Rundei 2 de finanțare Active Citizens Fund România, lansată în februarie 2021, au fost selectate spre finanțare 71 de proiecte din totalul de 329 de proiecte primite. 9,2 milioane euro vor fi alocați organizațiilor neguvernamentale din România prin Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge. Obiectivul programului este consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Proiectele selectate pentru finanțare pentru fiecare dintre cele 5 apeluri de proiecte sunt publicate pe site-ul oficial al programului https://activecitizensfund.ro/.

În cadrul Apelului #2 – Educație și implicare civică (runda 2) – sunt propuse spre finanțare 12 proiecte.

Proiectele propuse spre finanțare vizează creșterea gradului de participare și implicare civică prin educație privind drepturile civice și drepturile omului. Folosind metode inovatoare, o bună parte din proiecte sunt orientate spre cultivarea, stimularea și dezvoltarea spiritului civic în rândul copiilor și tinerilor din zone în care aceștia nu acces la multe oportunități.

Pericolul dezinformării este din ce în ce mai prezent în societatea actuală, de aceea sunt binevenite proiectele care se vor concentra pe creșterea nivelului de competențe media în rândul cetățenilor, combaterea dezinformării și a fake news. Un astfel de proiect este „Schimbă lumea cu un MEME! Educație media pentru Cetățenie Activă”, în cadrul căruia Mediawise Society în parteneriat cu Activewatch vor dezvolta un curs de Educație Media pentru Cetățenie Activă pentru tineri din toate regiunile țării. La final, cele două asociații vor dezvolta un Ghid de Îndrumare Online de Educație Media pentru Cetățenie Activă, pe baza bunelor practici dezvoltate în proiect, Ghid destinat profesioniștilor din educație, care vor putea organiza la rândul lor ateliere de educație media cu alți tineri.

În cadrul Apelului #3 – Activism civic și advocacy (runda 2) – sunt propuse spre finanțare 22 proiecte.

Proiectele propuse spre finanțare, prin componentele de watchdog și advocacy, contribuie la apărarea statului de drept și a democrației și la consolidarea societății civile. Aceste proiecte vizează sprijinirea activismului civic, a implicării cetățenilor în procesul decizional și în formularea politicilor publice la nivel local și național, precum și dezvoltarea capacității de advocacy a ONG-urilor în diverse domenii.

De exemplu, problema abordată de proiectul „Inspectoratul Școlar Civic”, care va fi derulat de Fundația World Vision România, pornește de la nivelul scăzut de consultare, implicare și participare a profesorilor și elevilor din învățământul preuniversitar în procesele de luare a deciziilor și de formulare a politicilor publice care îi vizează, la nivel județean/național. Proiectul propune crearea unui instrument care să ofere spațiu pentru astfel de acțiuni, prin dezvoltarea unei platforme web cu 3.000 de profesori și 500 elevi înregistrați, pentru a fi consultați continuu, periodic, tematic și pentru reacție rapidă în raport cu decizii județene/naționale pe teme de educație. Periodic, vor fi publicate și diseminate către factorii de decizie rezultatele consultării profesorilor și elevilor. Rezultatul consultărilor se va transpune în acțiune, sub forma a 150 de webinarii pentru formare, activare și dezbatere pe teme școlare, pe teme legate de sectorul ONG și pentru dezvoltarea abilităților de watchdog și de monitorizare a 1.000 de profesori și 200 de elevi. Cei mai activi 100 de profesori și 20 de elevi, alături de 10 ONG-uri locale, vor fi implicați în 20 de intâlniri de advocacy cu 10 Inspectorate Școlare Județene, ducând la 5 modificări procedurale județene. În urma întâlnirilor, 10 Inspectorate Școlare Civice vor fi create la nivel informal.

De asemenea, un număr mare de proiecte finanțate în cadrul acestui apel vizează domeniul mediului și combaterea schimbărilor climatice.

În cadrul Apelului #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal (runda 2) -sunt propuse spre finanțare 12 proiecte.

Proiectele abordează combaterea stereotipurilor și a practicilor discriminatorii, îmbunătățirea gradului de conștientizare privind drepturile omului, egalitate de șanse și tratament egal, combaterea abuzurilor. Unul dintre proiecte, „Monitorizarea drepturilor omului, la zi”, care va fi implementat de Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), va contribui la întărirea acțiunilor de tip watchdog, monitorizare și advocacy în rândul societății civile (ONG-uri, media) și profesioniștilor (din diverse instituții – instanțe, parchete, poliție, asistență socială) și la creșterea nivelului de conștientizare asupra drepturilor omului și a tratamentului egal prin monitorizarea, informarea, instruirea, conștientizarea și propunerea de modificări acolo unde este necesar, fie în zona legislativă, fie în zona de practici sau politici instituționale privind drepturile omului.  Proiectul va dezvolta o platformă online cu reacții publice constante, urmare a activităților de watchdog și monitorizare subiecte de drepturile omului din agenda publică, insuficient abordate și în conformitate cu sfera de expertiza a CRJ. De asemenea, are în vedere și litigarea strategică în situații de acces la justiție al grupurilor vulnerabile, iar de aceasta vor beneficia membrii grupurilor afectate de discriminare și încălcare a drepturilor omului.

În cadrul Apelului #7 - Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (runda 2) - sunt propuse spre finanțare 16 proiecte.

Acestea vor susține acțiuni de advocacy la nivel local/ național pentru justiția socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Grupurile vulnerabile cuprinse în proiecte sunt variate: persoane cu dizabilități, mame tinere și persoane de etnie romă cu risc de excluziune socială ridicată, copii care suferă de boli incurabile, pacienți cu tuberculoză, populație afectată de sărăcie din zone rurale marginalizate, minori și tineri refugiați, tineri cu tulburări din spectrul autist (TSA) etc.

Proiectul „Vocea persoanelor cu surdocecitate din România” se adresează unui grup extrem de vulnerabil în România – persoanelor cu surdocecitate (PSc), care au deficiențe de vedere și de auz. Ele sunt adesea marginalizate, izolate, afectate de  inegalități și excluziune socială. În cadrul proiectului, Fundația Sense International (România), colaborând cu World Federation of the Deafblind (Norvegia) va crește capacitatea unui grup de 40 de PSc să devină o voce capabilă să militeze pentru drepturile lor, prin întâlniri menite să-i mobilizeze și să le ofere instrumentele de auto-reprezentare, în ideea transformării grupului, în timp, într-o asociație reprezentativă a PSc. 20 de interpreți vor fi instruiți în limbaj mimico-gestual în domeniul surdocecității pentru a asigura accesul acestora la serviciile de care au nevoie. În același timp, proiectul va crește nivelul de conștientizare, prin campanii naționale dedicate unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a surdocecității.

În cadrul Apelului #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 2) sunt propuse spre finanțare 9 proiecte.

Proiectele vizează încurajarea și implicarea participativă a comunităților vulnerabile în procesul decizional local. Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru creșterea capacității de asumare a identității și conviețuire a membrilor de etnie romă cu membrii ne-romi din patru comunități interetnice din județul Dâmbovița, formarea și capacitarea în acțiuni de advocacy privind dezvoltarea comunitară, constituirea unui Grup de Inițiativă a Femeilor Tinere (GIFT) în comuna Brăești, jud. Buzău, creșterea capacității de intervenție în propria comunitate a tinerilor romi din Turulung, Satu Mare, asigurarea accesului la educație și prevenirea abandonlui școlar în 2 localități rurale interetnice ale județului Prahova sunt câteva exemple de activități care vor avea loc în proiectele sprijinite în cadrul acestui apel.

Implementat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului și Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău, proiectul „GIFT & The Voice – Vocea Grupului de Inițiativă a Femeilor Tinere din comuna Brăești, județul Buzău” va împuternici femeile tinere de a deveni agentul de schimbare pentru femeile rome și nerome, dar și a comunității întregi prin acțiuni de advocacy și de influențare a politicului și mediului decizional de a considera vocea comunității și femeilor în stabilirea și realizarea măsurilor privind comunitatea Brăești. Proiectul va oferi acestora o platformă de reacție în folosul comunității prin formarea și capacitarea în acțiuni de advocacy privind dezvoltarea comunitară și constituirea unui Grup de Inițiativă a Femeilor Tinere (GIFT), care va avea o contribuție esențială în combaterea marginalizării populației rome, precum și la reducerea diferențelor între acest grup vulnerabil și majoritate.