ApeluriBilateraleȘtiri

Parte integrantă a Active Citizens Fund România, Fondul pentru Relații Bilaterale își propune să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare (Islanda, Lichtenstein și Norvegia). Obiectivul prezentului Apel pentru Cereri de finanțare este să faciliteze lucrul în reţea, transfer de experienţă, împărtăşire şi transfer de cunoștințe, tehnologie, experiențe și bune practici între promotori și parteneri de proiecte din cadrul ACF România și entități din statele donatoare.

Activităţile eligibile propuse în cadrul proiectelor pentru acest Apel trebuie să se concentreze în principal pe diseminarea şi valorizarea rezultatelor, produselor şi realizărilor principale ale proiectelor finanţate în cadrul ACF România. De asemenea, activităţile trebuie să aibă o consistentă dimensiune bilaterală cu statele donatoare, să contribuie la sustenabilitatea relaţiilor cu entităţi din state donatoare şi să reflecte măsura în care acestea sunt benefice pentru dezvoltarea capacităţii organizaţionale a solicitantului/ partenerilor.

Activităţi eligibile pot include (listă nonexhaustivă):
  • Participarea la sau organizarea de conferinţe, seminarii, sesiuni de instruire şi/sau ateliere de lucru;
  • Organizarea de stagii de practică/ internships;
  • Organizarea de vizite de studiu;
  • Elaborarea şi publicarea de politici publice, rapoarte, studii, lucrări ştiinţifice, analize şi/sau articole scrise în cooperare de cel puţin un promotor din România şi o entitate dintr-un stat donator;
  • Activităţi de promovare, informare şi diseminare a rezultatelor proiectelor finanțate prin programul ACF România;
  • Realizarea de campanii, expoziţii şi materiale promoţionale destinate promovării și diseminării rezultatelor proiectelor finanțate prin intermediul programului ACF România;
  • Traducerea în Engleză sau în limba unui stat donator a rezultatelor (tangibile) proiectelor finanțate prin intermediul programului ACF România, întotdeauna acompaniat de diseminarea acestora în statele donatoare;
  • Orice alte activităţi de interes comun care contribuie la consolidarea relaţiilor bilaterale şi, în același timp, la dezvoltarea capacității solicitantului.

Alocarea totală minimă pentru prezentul Apel pentru Cereri de finanţare este de 304.391,08 EURO. Valoarea minimă a grantului per proiect este de 5.000 EURO, iar valoarea maximă este de 30.000 EURO.

Nu se solicită cofinanţarea proiectelor – rata de finanţare pentru un proiect este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectelor este de minimum 1 lună și maximum 6 luni, iar aceasta trebuie stabilită astfel încât activităţile să nu înceapă mai devreme de 01 martie 2023 și să fie încheiate până la data de 31 ianuarie 2024.

26 octombrie 2022

28 februarie 2023

ora 18:00 EET
(ora României)

Solicitanţii pot adresa întrebări referitoare la prezentul Apel şi Fondul pentru Relații Bilaterale prin telefon și/sau email la:

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Tel: 0745 122 191

Email: bilateral@fdsc.ro
Persoană de contact: Vlad Dumitrescu, Program Manager

Pentru a facilita identificarea de organizații din statele donatoare, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile colaborează cu doi parteneri bilaterali importanți:
Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finanțare pot fi descărcate de mai jos:
În cadrul apelului, au fost trimise și înregistrate 16 dosare de aplicație:
Denumirea solicitantului

CENTRUL ROMILOR DE EDUCAȚIE
ȘI DREPTURILE OMULUI
ROM-STAR – CREDO ROM-STAR

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Organizația Umanitară CONCORDIA

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Asociatia Pro ACT Suport

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Asociația „HÁROM GALAMB”

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Asociatia Romanian Women’s Lobby

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Propark Fundația pentru Arii Protejate

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Asociația Parcul Natural Văcărești (APNV)

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Organizația Salvați Copiii

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Asociația Help Autism

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Fundația Comunitară Cluj

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Asociaţia MozaiQ LGBT

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse

Țara de origine

Norvegia

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara

Țara de origine

Romania

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0
Denumirea solicitantului

ECPAT Norge

Țara de origine

Norvegia

Durata proiectului:
(luni)
0
Valoarea solicitată a grantului:
(euro)
0