• 17 Februarie 2021
 • 17 Februarie 2021
Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online https://finantaripublice.fdsc.ro/
 • Granturi medii

Între 50.001 și 75.000 Euro

 • Granturi mari

Între 75.001 și 150.000 Euro

 • Granturi strategice

Între 75.001 și 150.000 Euro

 • 20 Aprilie 2021; 16:00
(ora României)

2.100.000 Euro pentru Granturi Medii și Mari

900.000 Euro pentru Granturi Strategice

Obiectivul acestui Apel este creșterea implicării cetățenilor în activități de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.

Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Rata de finanțare poate fi de până la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

PROIECTE ELIGIBILE

 • Granturi Medii și Mari

Sunt sprijinite măsurile de stimulare a implicării cetățenilor  în activități de tip watchdog, monitorizare și advocacy desfășurate de ONG-uri.

Sunt, de asemenea, sprijinite proiecte care permit cetățenilor să devină mai activi și mai responsabili în influențarea politicilor, în susținerea principiilor statului de drept, în a acționa și raporta încălcarea drepturilor civice, în a identifica și raporta corupția, în a identifica și a semnala știrile false, în a respecta libertatea de exprimare sau în a aborda schimbările climatice.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în același sau în domenii de activitate complementare, active la nivel local, precum și cu alți stakeholderi.

Protecția mediului și schimbările climatice vor fi sprijinite doar ca parte a măsurilor de promovare a participării civice, advocacy, inovare socială și cetățenie activă.

 • Granturi Strategice

Rețelele/ Coalițiile/ Platformele sunt sprijinite în implementarea strategiilor pe termen lung în domeniile relevante de activitate.

Proiectele susținute trebuie să includă obligatoriu rezultate în următoarele două direcții:

 • Schimbări sistemice/ menținerea status quo-ului în domenii relevante de activitate – continuarea acțiunilor de tip advocacy/ monitorizare la nivel regional sau național, implicarea în elaborarea politicilor publice, în monitorizarea instituțiilor publice, în dezvoltarea dialogului și a relațiilor permanente cu autorități și alți stakeholderi
  și
 • Dezvoltarea capacității – consolidarea eficienței organizaționale (capacității interne) pentru a servi mai bine interesele beneficiarilor/membrilor, susținătorilor și publicului larg.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).