• 17 Februarie 2021
  • 17 Februarie 2021
Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online https://finantaripublice.fdsc.ro/
  • Granturi medii

Între 50.001 și 75.000 Euro

  • Granturi mari

Între 75.001 și 150.000 Euro

  • 20 Aprilie 2021; 16:00
(ora României)

1.754.391 Euro pentru Granturi Medii și Mari

  • 2.250.000 Euro pentru Egalitate de gen și violență bazată pe gen
  • 750.000 Euro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului și a discriminării romilor 

Obiectivele acestui Apel sunt:

  • Consolidarea rolului ONG-urilor în advocacy și monitorizare (watchdog) privind drepturile omului și tratament egal, egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen;
  • Creșterea nivelului de conştientizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, precum și a capacității acestora de a identifica, raporta și reacționa față de discriminare, discurs instigator la ură în spațiul public, încălcări ale drepturilor omului, practici instituționale nocive, precum și față de lipsuri la nivelul legislației sau aplicării acesteia.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 2 de Program – Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, „Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen ”și „Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV) ”.

Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile tratează drepturile omului în contextul provocărilor actuale legate de întărirea democrației, reducerea sărăciei și schimbarea perspectivei către o abordare bazată pe drepturi în diverse domenii de activitate.

Sunt, de asemenea, eligibile proiectele care furnizează servicii către persoanele afectate/la risc de a fi afectate de discriminare și încălcarea drepturilor omului, inclusiv violență bazată pe gen.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte entități publice/private.

Reprezintă un focus special măsurile de combatere a încălcării drepturilor omului și a discriminării împotriva populației de etnie romă și intervențiile în legătură cu egalitatea de gen și cu violența de gen.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).