Începând cu data de 22 septembrie 2022 a fost publicat Corrigendum nr. 4 privind prezentul Apel #6 prin care se modifică data limită de depunere a Cererilor de finanţare pentru intrarea în sesiunea de evaluare a granturilor tip răspuns rapid care va fi 22 noiembrie 2022. De asemenea, se modifică alocarea totală a Programului în 48.000.000 Euro și alocarea financiară totală disponibilă pentru apeluri de proiecte din cadrul Outcome 3 în 15.058.000 Euro.

Începând cu data de 3 iunie 2021 a fost publicat Corrigendum nr. 3 privind prezentul Apel #6 prin care se modifică data limită depunere proiecte pentru cea de-a treia sesiune de evaluare a granturilor mici care va fi 9 septembrie 2021. Toate celelalte informații din Ghidul solicitanților și anexele la acesta rămân neschimbate.

Începând cu data de 25 ianuarie 2021 a fost publicat Corrigendum nr. 2 privind prezentul Apel #6 prin care semodifică Anexa 1_Cerere de finanțare_Format granturi mici în secțiunea “Date despre Solicitant și Partener/I”, sub-secțiunea “Informații despre Solicitant”. Modificările sunt valabile pentru cererile de finanțare pentru granturi mici care se vor valida după data de 25 ianuarie 2021. De asemenea, a fost publicată Anexa 1_Cerere de finanțare_Format granturi mici revizuită pentru Apelul #6. 

Modificările nu se aplică cererilor de finanțare pentru granturi mici validate până pe data de 25 ianuarie 2021 (inclusiv).

Începând cu data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare la prezentul Apel (Corrigendum nr.1) care:

(1) completează tipurile de granturi cu granturile tip răspuns rapid și

(2) crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

 • 19 decembrie 2019
 • 9 ianuarie 2020

Procesul de depunere a Cererilor de finanţare are loc exclusiv online, pe platforma www.finantaripublice.fdsc.ro.

 • Granturi Mici

între 5.000 şi 50.000 Euro

 • GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID

între 5.000 și 15.000  Euro

 • Procesul de aplicare este continuu, cu trei sesiuni de evaluare şi trei termene limită pentru fiecare sesiune de evaluare, astfel:
 • 11 martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare
 • 11 noiembrie 2020; 16:00 (ora României) pentru a doua sesiune de evaluare
 • 9 septembrie 2021; 16:00 (ora României) pentru a treia sesiune de evaluare

Procesul de aplicare pentru granturi mici s-a încheiat.

 • Proces de aplicare și evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile:

22 Noiembrie 2022; 16:00
(ora României)

500.000 Euro pentru Creşterea capacităţii şi incluziunea romilor

În atenția aplicanților la Apelul #6 – Clarificare privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelatii+Limitari 

În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt“OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.

Obiectivul acestui Apel este de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.  

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută și acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Conform Corrigendumului nr. 1, începând cu data de 4 iunie 2020, rata de finanțare a proiectului poate fi de de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Astfel, începând cu data de 4 iunie 2020, în momentul întocmirii bugetului (Anexa 2a), vă rugăm să NU țineți cont de mesajele “Ponderea finanțării solicitate depășește limita maximă admisă. Vă rugăm diminuați finanțarea solicitată”, “Ponderea cofinanțării este sub limita minima admisă. Vă rugăm creșteți cofinanțarea” și “Ponderea contribuției în natură în cofinanțare este peste limita maximă admisă. Vă rugăm corectați” care vor apărea în foaia de lucru Corelații+Limitări.

 • Granturi Mici

ONG-urile mici sunt încurajate să abordeze cauzele excluziunii și injustiției din comunitățile, aflate în zone insuficient deservite, unde ele acționează, pentru a contribui la incluziunea grupurilor vulnerabile.

Sunt încurajate inițiativele care mobilizează grupurile vulnerabile din zonele insuficient deservite șă participe la evaluarea nevoilor lor, să propună soluții, să comunice cu autoritățile locale și să participe la implementarea soluțiilor. Sunt, de asemenea, sprijinite ințiativele de advocacy la nivel local pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri deja active în același sau în domenii de activitate complementare, precum și cu alți stakeholderi. Aceste ONG-uri pot fi cu mai multă experiență și/sau deja active la firul ierbii.

 • GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID

Sunt sprijinite inițiative, în domeniul acoperit de Apel, care răspund cel mai bine unei unei situații recent apărute aflată în derulare sau amenințare care afectează direct grupurile vulnerabile și care impune o acțiune imediată.

Proiectele vor contribui la facilitarea accesului către și furnizarea de servicii sociale, medicale, de educație și angajare pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate în mod disproporționat de situația identificată.

Condiția esențială este de a demonstra necesitatea unei reacții rapide pentru a rezolva/ contracara situația identificată.

Pot fi avute în vedere grupuri care devin vulnerabile (cum ar fi personalul ONG-urilor care lucrează direct cu publicul, asistenți sociali, mediatori comunitari etc.).

Parteneriatele locale cu instituții publice, autorități, companii, alte ONG-uri sunt încurajate pentru a a avea cel mai eficient răspuns posibil la nevoile identificate, generate de criză.

Nerestricționate la ONG-uri mici; nerestricționate la zone insuficient deservite.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).