• 19 decembrie 2019
  • 9 ianuarie 2020

Procesul de depunere a Cererilor de finanţare are loc exclusiv online, pe platforma www.finantaripublice.fdsc.ro.

  • Granturi Mici

între 5.000 şi 50.000 Euro

  • Procesul de aplicare este continuu, cu trei sesiuni de evaluare şi trei termene limită pentru fiecare sesiune de evaluare, astfel:
  • 11 martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare
  • 11 noiembrie 2020; 16:00 (ora României) pentru a doua sesiune de evaluare
  • 30 iunie 2021; 16:00 (ora României) pentru a treia sesiune de evaluare

500.000 Euro pentru Creşterea capacităţii şi incluziunea romilor

În atenția aplicanților la Apelul #6 – Clarificare privind Anexa 2a – Bugetul proiectului – foaia de lucru Corelatii+Limitari 

În cazul în care valoarea totală a bugetului (finanțare nerambursabilă + cofinanțare) depășeste valoarea maximă a finanțării nerambursabile admise pentru tipul de grant selectat, vă rugăm să NU țineți cont de mesajul Depășiti suma maximă admisă la finanțare pentru tipul de grant pe care doriți să aplicați, dacă toate celelalte mesaje sunt“OK”, în foaia de lucru Corelații+Limitări.

Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.  

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.

Solicitanţii eligibili sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanţare a proiectului poate fi de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile abordează cauzele excluziunii și injustiției din comunitățile, aflate în zone insuficient deservite, unde ele acţionează, contribuind la incluziunea grupurilor vulnerabile.

Sunt încurajate inițiativele care mobilizează grupurile vulnerabile din zonele insuficient deservite șă participe la evaluarea nevoilor lor, să propună soluții, să comunice cu autoritățile locale și să participe la implementarea soluțiilor. Sunt, de asemenea, sprijinite inţiativele de advocacy la nivel local pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri deja active în acelaşi sau în domenii de activitate complementare, precum şi cu alţi stakeholderi. Aceste ONG-uri pot fi cu mai multă experienţă şi/sau deja active la firul ierbii.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).