• 17 Februarie 2021
 • 17 Februarie 2021
Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online https://finantaripublice.fdsc.ro/
 • Granturi medii

Între 50.001 și 75.000 Euro

 • Granturi mari

Între 75.001 și 150.000 Euro

 • 20 Aprilie 2021; 16:00
(ora României)

Obiectivul acestui Apel este să susțină acțiuni de advocacy la nivel local/ național pentru justiția socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.

Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG-uri) înființate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile susțin ONG-urile pentru a aborda cauzele excluziunii și injustiției sociale pentru anumite grupuri vulnerabile și a crește incluziunea lor. Intervențiile trebuie să inducă schimbări sustenabile, cum ar fi politici/ legi noi/ îmbunătățite, implementarea politicilor/ legilor existente, schimbări pozitive în atitudinea/ practicile publicului larg etc.

ONG-urile sunt sprijinite să:

 • desfășoare acțiuni de advocacy pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile,
 • activeze și să crească capacitatea grupurilor vulnerabile,
 • aibă o puternică abordare participativă,
 • aibă o abordare multi-stakeholder,
 • realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată pentru creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile,
 • crească accesul grupurilor vulnerabile la educație, servicii medicale, locuire, ocupare, servicii sociale etc., dar și să crească calitatea serviciilor,
 • dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile.

În cadrul acestui Apel, reprezintă o valoare adăugată parteneriatul cu alte ONG-uri cu expertiză complementară pentru o intervenție sustenabilă și o abordare integrată.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).