Știri

Etapa de evaluare tehnico-financiară s-a încheiat pentru cererile de finanțare primite în cadrul Apelului #11 – Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale.

În urma acestei evaluări și conform cu alocarea financiară disponibilă, au fost selectate spre finanțare 7 proiecte. Lista este disponibilă AICI.

Apelul #11 – Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale face parte din categoria apelurilor cu o rundă unică de aplicare, alocarea financiară disponibilă fiind de 1.750.000 Euro.

Obiectivul acestui Apel este dezvoltarea capacității ONG-urilor de a deveni sustenabile într-un context social și economic în schimbare, având, în același timp, un impact puternic în comunitățile pe care le deservesc.

Apelul a fost lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.