BilateraleEvenimenteȘtiri

Zilele Cetățenilor Activi/ Active Citizens Days 2022 este un eveniment anual organizat de Norwegian Helsinki Committee și de Operatorii Active Citizens Fund – anul acesta de către ACF-National și ACF-Regional din Polonia. Tema ACD 2022 este Advocacy pentru incluziune socială: strategii și instrumente. În cadrul acestei teme, un accent special va fi pus pe subtema integrării persoanelor de origine migrantă/ refugiată. Programul se adresează reprezentanților organizațiilor societății civile din țările beneficiare ale programului Active Citizens Fund, inclusiv România, și din Norvegia, active în domeniul coeziunii sociale și sprijinului pentru grupuri vulnerabile.

Care este scopul evenimentului?
Scopul Active Citizens Days 2022 este de a oferi organizaţiilor societăţii civile din ţările beneficiare ale programului Active Citizens Fund (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia) și Norvegia (stat donator) ocazia de a se reuni, de a învăța unele de la celălalte și de a discuta problemele cu care lucrează, în special în legătură cu provocările specifice de consolidare a capacității ONG-urilor locale/grassroot pentru drepturile omului.

Principalele rezultate ale programului se vor a fi:

  • lărgirea perspectivelor privind provocările legate de incluziunea socială și rolul ONG-urilor în acest sens;

  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la diferite strategii aplicate de organizații în legătură cu activitățile de advocacy;

  • stabilirea de contacte și cooperare între organizațiile participante, inclusiv posibile viitoare parteneriate.

Care este subiectul principal pentru Active Citizens Days 2022?

Tema principală pentru programul din acest an este Advocacy pentru incluziunea socială: strategii și instrumente, cu un accent special pus pe tema integrării persoanelor cu origini migrante/refugiați.

Acest subiect a fost ales deoarece organizațiile societății civile ar trebui să fie cât mai echipate pentru a milita în mod eficient pentru cei mai vulnerabili, nu numai pentru accesul la servicii publice de calitate, ci și pentru politici mai echitabile, bazate pe valori.

Care este agenda evenimentului?

Participarea la Active Citizens Days 2022 va necesita implicarea tuturor participanților selectați în:

  • 3 întâlniri online (1 întâlnire introductivă pe 22 iunie și 2 ateliere online pe 12 și 26 septembrie 2022). Fiecare întâlnire va avea loc în timpul programului de lucru (ora exactă TBC, dar în intervalul orar de lucru 9:00-17:00), va include prezentări și grupuri de lucru și va dura aprox. 3 ore (inclusiv pauze),
  • Întâlnire offline la Oslo, Norvegia, în perioada 10-12 octombrie 2022.
Limba de lucru: engleză
Cine poate participa?

Căutăm cel puțin 2 participanți de la organizații din România active în domeniul drepturilor omului și incluziunii sociale. În cadrul acestui apel poate fi depusă o singură cerere per organizație.

Prioritatea de participare va fi acordată celor care reprezintă organizații:

  • care au mai puțină experiență sau și-au început recent activitățile de advocacy,

  • care au acces redus la participarea la programe similare,

  • care sunt promotori sau parteneri de proiecte Active Citizens Fund România.

Care sunt așteptările de la participanți?

Deoarece limba de lucru a evenimentului va fi engleza, condiție este buna abilitate de comunicare verbală și scrisă în această limbă. În plus, se așteaptă ca participanții să participe activ la toate întâlnirile online enumerate mai sus și la întâlnirea de la Oslo. Deschiderea generală pentru învățare și cooperare în mediul internațional este, de asemenea, o condiție prealabilă.

Cine este organizatorul? Participarea este gratuită? Cine finanțează evenimentul?

Principalii organizatori ai programului sunt Norwegian Helsinki Committee, în cooperare cu Operatorii Active Citizens Fund din Polonia.

Participarea la eveniment este gratuită.

Costurile de călătorie și cazare la Oslo vor fi acoperite de FDSC pentru cei selectați să participe, în timp ce toate costurile sesiunilor online și întâlnirii la fața locului vor fi acoperite de organizatori.

Cum să aplici?

Pentru a aplica vă rugăm să completați formularul de AICI (în limba engleză).

Termenul limită de completare și trimitere al formularului online este 12 mai 2022.

Selecția va fi făcută și comunicată tuturor celor care se vor înscrie până la data de 16 mai 2022 și va ține cont de motivația argumentată, experiența relevantă, modul în care se propune utilizarea ulterioară a informațiilor/cunoștințelor dobândite și o distribuție echilibrată de gen.

Persoană de contact pentru mai multe informații/ întrebări: Vlad Dumitrescu, vlad.dumitrescu@fdsc.ro