În atenția solicitanților – în data de 25 ianuarie 2021 au fost publicate Corrigendum nr. 2 pentru Apelul #1 și Apelul #6 și Corrigendum nr. 3 pentru Apelul #4. Pentru toate cele trei apeluri se modifică Anexa 1_Cerere de finanțare_Format granturi mici în secțiunea “Date despre Solicitant și Partener/I”, sub-secțiunea „Informații despre Solicitant”.
Modificările sunt valabile pentru cererile de finanțare pentru granturi mici validate după data de 25 ianuarie 2021.

Mai multe detalii privind Corrigendum-ul sunt precizate în cadrul fiecărui apel în parte. De asemenea, a fost publicată Anexa 1-Cerere de finanțare_Format granturi mici revizuită pentru fiecare dintre cele 3 apeluri menționate mai sus.

Începând cu data de 10 decembrie 2020 a intervenit o nouă modificare la prezentul Apel #4 (Corrigendum nr.2) care: crește alocarea financiară totală disponibilă pentru granturile tip Răspuns Rapid în cadrul acestui Apel la 200.000 Euro, prin reducerea cu 100.000 Euro a alocării financiare totale disponibile pentru granturile mici.

Mai multe detalii privind Corrigendum-ul sunt prezentate în cadrul apelului 4. De asemenea, fost publicat Ghidul Solicitanților revizuit pentru Apelul 4.  

În atenția solicitanților – pentru Apelurile #1, #4 și #6, în data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare (Corrigendum nr. 1) care:

  • crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (pentru Apel #1, Apel #4 și Apel #6)

  • completează tipurile de granturi cu granturile tip răspuns rapid (doar în cazul Apelului #6)

Mai multe detalii privind Corrigendum-ul sunt precizate în cadrul fiecărui apel în parte. De asemenea, a fost publicat Ghidul Solicitanților revizuit pentru fiecare dintre aceste 3 apeluri menționate mai sus. 

Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal (runda 2)

Obiectivele Apelului sunt de a consolida rolul ONG-urilor în advocacy și monitorizare (watchdog) privind drepturile omului și tratament egal, egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen și de a crește nivelul de conștientizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, precum și a capacității acestora de a identifica, raporta și reacționa față de discriminare, discurs instigator la ură în spațiul public, încălcări ale drepturilor omului, practici instituționale nocive, precum și față de lipsuri la nivelul legislației sau aplicării acesteia.

Citește mai mult