• 16 septembrie 2022
  • 16 septembrie 2022
Procesul de depunere a Cererilor de finanţare are loc exclusiv online, pe platforma https://finantaripublice.fdsc.ro/
  • GRANTURI PENTRU COMUNICARE

între 25.000 și 75.000 Euro, cu o durată de 6 -12 luni

Obiectivul acestui Apel este ȋmbunătăţirea imaginii publice a organizaţiilor societăţii civile ȋn rȃndul publicului ţintă.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută şi sustenabilitate a societăţii civile (organizaţii şi sector) şi acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv  „Consolidarea capacităţii şi sustenabilităţii sectorului societăţii civile” și „O mai bună acoperire a zonelor geografice şi a grupurilor ţintă care sunt insuficient deservite”.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România care au implementat sau implementează ȋn prezent un proiect finanţat prin Active Citizens Fund Romȃnia, ȋn calitate de Promotor de Proiect sau Partener de proiect.

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele ar trebui să fie construite ca un set coerent de acţiuni, ca parte a/conducȃnd către o campanie de comunicare strategică structurată şi/sau o campanie pentru creşterea numărului de susţinători (constituency), cu scopul de a creşte recunoaşterea şi vizibilitatea rolului și activității organizaţiilor societăţii civile la nivel local/comunitar sau naţional, contribuind astfel la creşterea implicării susţinătorilor şi a participării civice. 

Proiectele trebuie să:

  • crească gradul de ȋnţelegere al publicului vizat față de conceptul de organizaţie a societăţii civile, dar, ȋn acelaşi timp, să promoveze o percepţie pozitivă a organizaţiilor societăţii civile (atȃt a celor implicate ȋn acţiuni de advocacy, cȃt şi a celor furnizoare de servicii) pentru publicul ţintă, să crească implicarea în activităţile organizaţiilor societăţii civile (ca suporteri, voluntari, membri, donatori etc.) ȋn beneficiul comunitătilor sau a societăţii ȋn general şi/sau
  • crească gradul percepţiei pozitive ȋn sectorul de afaceri şi/sau a factorilor de decizie de la nivel local/central asupra organizaţiilor societăţii civile (atȃt a celor implicate ȋn acţiuni de advocacy, cȃt şi a celor furnizoare de servicii), astfel încât acestea să reprezinte surse credibile de informaţii şi expertiză, să se bazeze pe organizaţiile societăţii civile ca resursă ȋn comunitate, ca partener viabil ȋn dezvoltarea comunităţilor etc.

Se aşteaptă ca iniţiativele propuse să fie construite pe experienţa sau rezultatele proiectelor aflate ȋn derulare/derulate ȋn cadrul ACF Romȃnia, cum ar fi, de exemplu: utilizarea rezultatelor sau a specificului tematic pentru a direcționa comunicarea sau acțiunile de a ajunge la grupul țintă vizat; abordarea anumitor grupuri de audienţă considerate foarte relevante pentru sector; extinderea comunicării de la nivel local către nivelul regional sau naţional etc.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).