• 19 decembrie 2019
  • 9 ianuarie 2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro

  • Granturi medii

între 50.001 şi 100.000 Euro

  • 11 Martie 2020; 16:00

(ora României)

Obiectivul acestui Apel este de a creşte nivelul educației civice și de drepturile omului și de a acorda sprijin cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.

Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Proiecte eligibile abordează împreună, în cadrul programelor educaționale, drepturile civice şi drepturile omului pentru a maximiza înțelegerea și aplicabilitatea cunoștințelor dobândite.  

Inițiativele de media literacy sunt puternic încurajate, mai ales dacă sprijină tinerii cetățeni pentru a dezvolta gândirea critică și pentru a fi producători / consumatori responsabili de știri.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în acelaşi domeniu sau în domenii de activitate complementare precum și cu alți stakeholderi.

Utilizarea de metode inovatoare care pot favoriza implicarea și mobilizarea comunităților este, de asemenea, încurajată.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).