• 24 August 2022
  • 24 August 2022
Procesul de depunere a Cererilor de finanţare are loc exclusiv online, pe platforma https://finantaripublice.fdsc.ro/
  • Granturi tip Răspuns Rapid privind criza din Ucraina

între 50.000 și 250.000 Euro

Obiectivul acestui Apel este de a oferi sprijin pentru protecția și incluziunea socială a refugiatilor din Ucraina.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România care au implementat sau implementează ȋn prezent un proiect finanţat prin Active Citizens Fund Romȃnia, ȋn calitate de Promotor de Proiect sau Partener de proiect.

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile vor adresa incluziunea socială a refugiaților care ajung în România ca o consecință a războiului din Ucraina, cu prioritate a celor mai vulnerabili dintre aceștia și implicarea părților interesate în proces, creând beneficii și pentru populația locală.

Astfel, proiectele vor:

  • facilita accesul la serviciile existente și vor contribui la îmbunătățirea și adaptarea serviciilor existente, precum și la dezvoltarea de noi servicii pentru persoanele refugiate din Ucraina, cu o abordare integrată și incluzivă care merge mai departe de răspunsul imediat: cazare, asistență medicală, activități de invățare a limbii române, acces la educație, la piața muncii, grupuri de suport etc
  • furniza (după nevoie) sprijin (cum ar fi informare corespunzătoare, training, consiliere) personalului și celor care lucrează direct cu refugiații/ migranții (asistenți sociali, mediatori comunitari, interpreți etc.) pentru a asigura intervenții de calitate și a continua activitățile în siguranță.

Transferul de cunoștințe cu alte organizații cu expertiză în domenii relevante pentru răspunsul la criza refugiaților este puternic încurajat.

Furnizarea de servicii sociale va fi sprijinită doar ca parte a unor acțiuni de conștientizare, advocacy și/sau creștere a capacității grupurilor vulnerabile vizate.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu ONG-uri cu mai multă experiență precum și cu alți stakeholderi.  

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).