• 06 august 2020
  • 06 august 2020

Procesul de depunere a Cererilor de finanţare are loc exclusiv online, pe platforma www.finantaripublice.fdsc.ro.

  • Granturi pentru fundraising

între 15.000 şi 100.000 Euro

  • 15 octombrie 2020; 16:00 (ora României)

Rundă unică

Obiectivul acestui Apel este dezvoltarea capacității de strângere de fonduri a ONG-urilor.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Sunt sprijinite proiecte care vizează dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor prin îmbunătățirea competențelor și tacticilor de strângere de fonduri și/sau sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor și campaniilor de strângere de fonduri.

Apelul se adresează atât ONG-urilor mici, cu mai puțină experiență, cât și ONG-urilor bine dezvoltate. Sunt sprijinite două tipuri principale de intervenții:

  • Proiecte care se concentrează pe dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor individuale, implementate de organizații care doresc să-și dezvolte propriile competențe de strângere de fonduri și de cultivare a donatorilor și să-și îmbunătățească cunoștințele despre sustenabilitatea financiară și/sau să-și dezvolte și să-și implementeze strategii și campanii de strângere de fonduri în vederea diversificării surselor de finanțare;
  • Proiecte axate pe sprijinirea unor cohorte/ grupuri de ONG-uri în vederea dezvoltării sustenabilității lor financiare, implementate de ONG-uri bine dezvoltate, cu experiență semnificativă în strângerea de fonduri și subiecte legate de sustenabilitatea financiară, care sunt capabile să transfere cunoștințele lor către ONG-uri mai mici și/sau mai puțin experimentate și de a le sprijini în activitățile lor de strângere de fonduri.

Este necesar și obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanților care cuprinde informații specifice pentru pregătirea Cererilor de finanțare și regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanților, parteneri, proiecte).