BilateraleEvenimente

Pe baza rezultatelor obținute în trecut, când Fondul ONG a facilitat în mod semnificativ învățarea și înțelegerea reciprocă între organizațiile din România și cele din statele donatoare, noul program Active Citizens Fund Româniase bazează pe lecțiile învățate și se concentrează pe consolidarea parteneriatelor durabile în domenii în care expertiza organizațiilor este cel mai eficient valorificată în beneficiul societății civile.

În acest sens, anunțăm și invităm organizațiile din România și statele donatoare (Norvegia și Islanda) la un eveniment internațional – seminarul tematic #humanrightsforall, organizat la București în perioada 11 – 14 februarie 2020, în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale.

Scopul evenimentului este de a aduce împreună organizații de drepturile omului sau care au interes în a-și dezvolta competențe în această arie, pentru a înțelege mai bine care sunt nevoile în domeniu și cum pot fi ele acoperite prin intervenții structurate în cadrul ACF România. Seminarul va avea mai multe priorități:

  • De a informa organizațiile din România și statele donatoare despre direcțiile de finanțare legate de drepturile omului din cadrul ACF România;
  • De a crea un context de dialog între organizațiile din România și statele donatoare, care să genereze idei de intervenții concentrate și eficiente pentru direcțiile de finanțare legate de drepturile omului din cadrul ACF România;
  • De a facilita contactul și discuțiile privind oportunitățile de cooperare și dezvoltare de parteneriate pentru proiecte de drepturile omului între reprezentanți ai entităților din statele donatoare și ONG-uri din România.

Din punct de vedere tematic, conversația din cadrul evenimentului se va concentra pe domeniile de interes ale programului ACF România, și anume drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen etc; justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile; egalitate de gen și violență de gen.

În acest sens, în urma unui proces de selecție, intenționăm să invităm aproximativ 30 de reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale din România interesate de subiectul seminarului și de a dezvolta parteneriate cu entități din Norvegia și Islanda pe tematicile menționate mai jos, și care să depună cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte ACF România.

În cadrul evenimentului ne vom îndrepta atenția în mod specific asupra aspectelor legate de drepturile omului în cadrul a 4 grupuri de lucru cu următoarele tematici:

  1. Egalitate de gen
  2. LGBTQ+
  3. Roma
  4. Servicii sociale din perspectiva unei abordări bazate pe drepturile omului

AGENDA PRELIMINARĂ

Februarie 11

Toată ziua

Sosire participanți

19:00

Cină la hotel

Februarie 12

10.00 – 11.00

Deschidere oficială și cuvinte introductive

11.00 – 11.30

Pauză cafea

11.30 – 13.00

Privire de ansamblu asupra programului Active Citizens Fund România – apelurile pentru cereri de finanțare, cu focus pe oportunitățile de parteneriat cu statele donatoare

13:00 – 14:30

Prânz

14.30 – 16.00

Înțelegerea particularităților de ansamblu din România și statele donatoare în ceea ce privește zona de drepturile omului

16.00 – 16.30

Pauză cafea

16.00 – 18.00

Sesiune de networking între participanți

19:00

Cină la hotel

Februarie 13

09.30 – 11.00

Grupuri de lucru – particularități tematice pe cele 4 zone de interes ale evenimentului: 1. Egalitate de gen; 2. LGBTQ+; 3. Roma; 4. Servicii sociale din perspectiva unei abordări bazate pe drepturile omului

11.00 – 11.30

Pauză cafea

11.30 – 13.00

Grupuri de lucru – identificarea de idei de proiecte care pot fi depuse în cadrul ACF România pentru cele 4 zone de interes ale evenimentului

13:00 – 14:30

Prânz

14.30 – 16.00

Grupuri de lucru – dezvoltarea de idei de proiecte care pot fi depuse în cadrul ACF România pentru cele 4 zone de interes ale evenimentului

16.00 – 16.30

Pauză cafea

16.30 – 18.00

Sesiune plenară de concluzii și feedback. Cuvinte de încheiere

19.00

Cină în oraș

Februarie 14

Plecare participanți/Întâlniri individuale realizate de participanți

Limba de lucru a evenimentului va fi limba ENGLEZĂ și nu vor fi furnizate servicii de traducere/interpretare.

*Agenda finală va fi definitivată ținând cont și de subiectele de interes evidențiate de participanții selectați.

Proces de selecție

Participanții vor fi selectați în funcție de expertiza și/sau interesul manifestat față de cele 4 zone de interes ale evenimentului, precum și în funcție de informațiile furnizate în formularul de înregistrare în ceea ce privește motivația de a participa la eveniment. Se va acorda prioritate reprezentanților organizațiilor care completează integral și corect formularul și care nu au fost implicate anterior în activități care facilitează crearea de rețele și dezvoltarea relațiilor bilaterale realizate de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (i.e. mobilități finanțate prin apelurile anterioare din cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, ateliere organizate de Operatorul de Fond etc).

Persoanele interesate care vin din partea organizațiilor românești sunt rugate să completeze formularul de înregistrare online care poate fi accesat AICI.

Termenul limită pentru înscriere este 29 ianuarie 2020, iar participanții selectați vor fi anunțați până cel târziu în ultima săptămână a lunii ianuarie 2020. Costurile de transport, cazare, masă și pauze de cafea vor fi acoperite de către organizatori.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm sa ne contactați:

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – Vlad Dumitrescu, Program Manager

Tel: +40 (0) 745.122.191

E-mail: vlad.dumitrescu@fdsc.ro