BilateraleEvenimenteȘtiri

REZULTATE SELECȚIE PARTICIPANȚI

LISTA PERSOANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR APLICANTE
Matchmaking Seminar | 20 – 22 ianuarie 2020 | Sandefjord, Norvegia

* aplicantul nu a fost de acord cu publicarea numelui și prenumelui.

LISTA PERSOANELOR SELECTATE PENTRU PARTICIPARE
* Ca urmare a interesului crescut și aplicațiilor foarte bune, pentru acest eveniment numărul de participanți a fost suplimentat.

Pe baza rezultatelor reușite obținute în trecut, când Fondul ONG anterior a facilitat în mod semnificativ învățarea și înțelegerea reciprocă între organizațiile din România și cele din statele donatoare, noul program Active Citizens Fund se bazează pe lecțiile învățate și se concentrează pe consolidarea parteneriatelor durabile în domenii în care expertiza entităților din statele donatoare și a organizațiilor românești este cel mai eficient valorificată în beneficiul societății civile. Un prim astfel de context a fost creat în România, în octombrie 2019, unde peste 40 de entități din România și statele donatoare s-au întâlnit la București și au luat parte la conversații productive în timpul seminarului de Matchmaking de o zi și jumătate, axat pe consolidarea parteneriatelor.

În acest sens, suntem încântați să anunțăm și să invităm organizațiile din România la un al doilea eveniment internațional – un seminar de Matchmaking organizat la Sandefjord (Norvegia), în perioada 20 – 22 ianuarie 2020, în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale.

Scopul seminarului este de a facilita contactul și discuțiile privind oportunitățile de cooperare și dezvoltare de parteneriate între reprezentanți ai entităților din Norvegia și ONG-uri din România. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim informații despre Active Citizens Fund România și să facilităm un spațiu pentru dezvoltare de idei care s-ar putea transforma în proiecte de parteneriat care să fie depuse în cadrul apelurilor viitoare ale Active Citizens Fund România.

Din punct de vedere tematic, conversația din cadrul evenimentului se va concentra pe domeniile de interes ale programului Active Citizens Fund România și anume: democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență; drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen etc; justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile; egalitate de gen și violență de gen; mediu și schimbări climatice.

AGENDA PRELIMINARĂ

Ianuarie 20

12.30

Sosire participanți

12.30 – 14.30

Prânz

14.30 – 16.00

Cuvinte de introducere, privire de ansamblu asupra programului Active Citizens Fund România – apelurile pentru cereri de finanțare, cu focus pe oportunitățile de partneriat cu statele donatoare

16.00 – 16.30

Pauză cafea

16.00 – 18.00

Sesiune de networking pentru ca participanții din România și statele donatoare să își prezinte uniii altora organizațiile și interesul pentru colaborare

19:00

Cină la hotel

Ianuarie 21

09.30 – 11.00

Atelier tematic derulat prin metode interactive și axate pe înțelegerea particularităților naționale din România și statele donatoare în ceea ce privește lucrul în parteneriat

11.00 – 11.30

Pauză cafea

11.30 – 13.00

Ateliere pentru dezvoltarea de idei de proiecte care pot fi depuse în cadrul the Active Citizens Fund România, partea 1

13:00 – 14:30

Prânz

14.30 – 16.00

Ateliere pentru dezvoltarea de idei de proiecte care pot fi depuse în cadrul the Active Citizens Fund România, partea 2

16.00 – 16.30

Pauză cafea

19:00

Cină la hotel

16.00 – 18.00

Sesiune plenară de concluzii și input al experților. Cuvinte de încheiere

Ianuarie 22

Până la 12.30

Plecare participanți

Limba de lucru a evenimentului va fi limba ENGLEZĂ și nu vor fi furnizate servicii de traducere/interpretare.

*Agenda finală va fi definitivată ținând cont și de subiectele de interes evidențiate de participanții selectați.

Căutăm 10 reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale din România interesate să dezvolte parteneriate  cu entități din Norvegia și să depună cereri de finanțare pe tematicile programului Active Citizens Fund România.

Participanții vor fi selectați în funcție de interesul manifestat față de prioritățile Active Citizens Fund România, precum și în funcție de informațiile furnizate în formularul de înregistrare. Se va acorda prioritate reprezentanților organizațiilor care nu au fost implicate anterior în activități care facilitează crearea de rețele și dezvoltarea relațiilor bilaterale  realizate de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (i.e. mobilități finanțate prin apelurile anterioare din cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, ateliere organizate de Operatorul de Fond etc).

Persoanele interesate care vin din partea organizațiilor românești sunt rugate să completeze formularul de înregistrare online care poate fi accesat AICI.

Termenul limită pentru înscriere este 27 noiembrie 2019, iar participanții selectați vor fi anunțați până cel târziu în în prima săptămână din decembrie 2019. Costurile de transport, cazare, masă, pauze de cafea vor fi acoperite direct de organizatori pe toată durata evenimentului.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm sa ne contactați:

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – Vlad Dumitrescu, Program Manager

Tel: +40 (0) 745.122.191

E-mail: vlad.dumitrescu@fdsc.ro