• 06 august 2020
  • 06 august 2020

Procesul de depunere a Cererilor de finanţare are loc exclusiv online, pe platforma www.finantaripublice.fdsc.ro.

  • GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR

între 100.000 şi 250.000 Euro

  • 15 octombrie 2020; 16:00 (ora României)

Rundă unică

Obiectivul acestui Apel este dezvoltarea capacității ONG-urilor de a deveni sustenabile într-un context social și economic în schimbare, având, în același timp, un impact puternic în comunitățile pe care le deservesc. 

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Sunt susținute proiecte strategice, propuse de ONG-uri cu experiență, oferind sprijin în principal ONG-urilor din zone geografice insuficient deservite sau lucrând în domenii tematice insuficient deservite în eforturile lor de a-și dezvolta sustenabilitatea și a-și crește eficiența/ impactul.

ONG-urile vizate (noi/ fără experiență, din/ lucrând în zone geografice/ domenii tematice insuficient deservite) își vor dezvolta capacitatea organizațională în domenii cheie, precum buna guvernanță, transparență, proceduri de management eficient, diversificarea surselor de finanțare, comunicare și vizibilitate, monitorizare și evaluare, utilizarea dovezilor în procesul de planificare și advocacy etc. În plus, ONG-urile vizate vor fi sprijinite pentru a utiliza mai eficient capacitățile externe prin învățarea de la alte ONG-uri, facilitarea conectării sau lucrului în rețea cu alți actori relevanți (autorități, mediul de afaceri, mass media etc.), învățarea de la comunitățile pe care le deservesc.

Pe lângă acestea, ONG-urile cu experiență (Solicitanții/Partenerii) ar trebui să-și dezvolte propriile capacități de a furniza sprijin direct și pe termen lung ONG-urilor noi/ fără experiență prin programe structurate de dezvoltare a capacității, strategii pe termen mediu sau lung de sprijinire a sectorului ONG din zone mai puțin deservite, parteneriate strategice pentru întărirea sectorului ONG etc.

Este necesar și obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanților care cuprinde informații specifice pentru pregătirea Cererilor de finanțare și regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanților, parteneri, proiecte).