• 24 August 2022
  • 24 August 2022
Procesul de depunere a Cererilor de finanţare are loc exclusiv online, pe platforma https://finantaripublice.fdsc.ro/
  • Granturi tip Răspuns Rapid privind criza din Ucraina

între 15.000 și 50.000 Euro

Obiectivul acestui Apel este creșterea implicării civice pentru un răspuns mai bun la criza din Ucraina.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică şi conştientizarea civică consolidate şi acoperă unul dintre domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, “Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență”.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România care au implementat sau implementează ȋn prezent un proiect finanţat prin Active Citizens Fund Romȃnia, ȋn calitate de Promotor de Proiect sau Partener de proiect.

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Proiectele eligibile vor sprijini măsuri care să stimuleze  implicarea  civică pentru abordarea provocărilor asociate crizei din Ucraina. Prin proiectele sprijinite, cetățenii și actorii locali (grupuri informale/ civice, ONG-uri, voluntari etc.) vor fi abilitaţi să:

participe activ la procesul de luare a deciziilor publice la nivel local, la colectare de date și cooperare pentru o coordonare îmbunătățită a răspunsului umanitar, și să evalueze în mod critic informațiile și conținutul media.

– se implice în initiative de watchdog/advocacy ca răspuns la provocările care apar în spațiul public generate de criza din Ucraina

adreseze inegalitatea informațională la nivel social, asociată contextului de război din Ucraina și să participe la inițiative menite să combată informarea greșită, dezinformarea și știrile false.

Inițiativele pot include coordonarea formală și informală între ONG-uri, în vederea stimulării cooperării, a unei alocări cât mai eficiente a resurselor și a evitării dublării de eforturi.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în acelaşi sau în alte domenii de activitate complementare precum și cu alți stakeholderi.

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).