Știri

Operatorul Fondului Active Citizens Fund România selectează experți în vederea realizării evaluării tehnice și financiare a proiectelor ce vor fi depuse în cadrul programului. Se solicită experiență anterioară de evaluare proiecte cu finanțare nerambursabilă și/sau în implementarea de proiecte/programe în domeniile vizate de program.

Domeniile de finanțare ale programului vizează:

  • Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență
  • Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen
  • Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile
  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen
  • Mediu și schimbări climatice
  • Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor
Perioada estimată pentru evaluare este ianuarie – iunie 2020. Evaluarea se va realiza online.

Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de selecție până la data de 28 octombrie 2019. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.