Ziua Cetățenilor Activi/ Active Citizens Day – online/ Oslo, Norvegia

Zilele Cetățenilor Activi/ Active Citizens Days 2022 este un eveniment anual organizat de Norwegian Helsinki Committee și de Operatorii Active Citizens Fund – anul acesta de către ACF-National și ACF-Regional din Polonia. Tema ACD 2022 este Advocacy pentru incluziune socială: strategii și instrumente. În cadrul acestei teme, un accent special va fi pus pe subtema integrării persoanelor de origine migrantă/ refugiată. Programul se adresează reprezentanților organizațiilor societății civile din țările beneficiare ale programului Active Citizens Fund, inclusiv România, și din Norvegia, active în domeniul coeziunii sociale și sprijinului pentru grupuri vulnerabile.

Active Citizens 4 Human Rights, oportunitate pentru dezvoltare și cooperare

45 de organizații care activează în domeniul drepturilor omului din România, Norvegia și alte țări beneficiare ale programului Active Citizens Fund participă între 14 – 16 martie la activăți de networking și ateliere de lucru privind dezvoltarea organizațională (comunicare, fundraising, strategii de sustenabilitate, activism media, motivarea echipelor, burnout, etc). Ultima zi a evenimentului este dedicată unor vizite de studiu la organizații norvegiene pentru a învăța din experiența acestora și pentru a stabili posibile colaborări bilaterale.

Cum au devenit mai puternici părinții copiilor cu dizbilități

Îmbunătățirea accesului redus al copiilor cu dizabilități la servicii de integrare în comunitate a fost motivația care a stat în spatele proiectului „Informați suntem mai puternici pentru copiii noștri”, derulat de Asociația Glasul Autismului în perioada ianuarie – septembrie 2021 în cinci comunități rurale limitrofe Câmpinei, comunități cu număr mare de copii cu dizabilități și acces scăzut la servicii sociale.

„Femei informate, femei implicate!” în mediul rural din județul Călărași

Din februarie 2021, în 3 comunități rurale multietnice din județul Călărași (Luica, Șoldanu și Curcani), Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului, în parteneriat cu Bjerkaker LearningLab din Norvegia implică femeile din mediul rural în evenimente comunitare, sesiuni de lectură, campanii de informare și conștientizare, prin care sunt abordate tematici legate de drepturile omului, egalitate de gen, stereotipuri, educație pentru sănătate.