ApeluriBilateraleȘtiri

Parte integrantă a Active Citizens Fund România, Fondul pentru Relații Bilaterale își propune să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare (Islanda, Lichtenstein și Norvegia). Obiectivul prezentului Apel pentru Cereri de finanțare lansat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este să sprijine organizaţiile neguvernamentale din România și entități din statele donatoare în dezvoltarea de parteneriate durabile și pregătirea și depunerea unei Cereri de finanțare pentru un proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul ACF România.

Activitățile eligibile din cadrul prezentului Apel sunt activități de mobilitate care creează sau întăresc baza pentru cooperarea actuală sau viitoare între organizațiile din România și entități din statele donatoare, pentru a pregăti elaborarea și depunerea unui proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul Apelurilor pentru Cereri de finanțare ale ACF România (oricare rundă de finanțare). Prima rundă de finanțare este planificată să fie lansată în lunile octombrie/noiembrie 2019.

Alocarea totală maximă pentru prezentul Apel pentru Cereri de finanţare este de 75.000 EUR. Valoarea minimă a grantului per proiect este de 1.000 EUR, iar valoarea maximă este de 3.000 EUR, cu o limită maximă de 1.500 EUR per participant per călătorie.

Nu se solicită cofinanţarea proiectelor – rata de finanţare pentru un proiect este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectelor este de minim 0,5 luni și maxim 1,5 luni, iar aceasta trebuie stabilită astfel încât activităţile să nu înceapă mai devreme de 18 octombrie 2019 și să fie încheiate până la data de 13 decembrie 2019.

4 septembrie 2019

ora 15:00 EEST
(ora României)

4 octombrie 2019

ora 23:59 EEST
(ora României)

Solicitanţii pot adresa întrebări referitoare la prezentul Apel şi Fondul pentru Relații Bilaterale prin telefon și/sau email la:

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Tel: 021 310 01 81 / 0745 122 191

Email: bilateral@fdsc.ro
Persoană de contact: Vlad Dumitrescu, Program Manager

Pentru a facilita identificarea de organizații din statele donatoare, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile colaborează cu doi parteneri bilaterali importanți:
Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finanțare pot fi descărcate de mai jos: