ApeluriBilateraleȘtiri

Procesul de evaluare și selecţie a cererilor de finanțare depuse în cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale Apel nr.1/2019 (termen limită 4 octombrie 2019) s-a derulat prin respectarea prevederilor incluse în Ghidul Solicitanţilor aferent Apelului şi a prevederilor Acordului de Implementare dintre Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi Oficiul Mecanismului Financiar (OMF).

În cadrul apelului au fost trimise și înregistrate 25 dosare de aplicație (vezi lista AICI).

21 de Cereri de finanţare au îndeplinit criteriile de conformitate administrativă şi de eligibilitate și au intrat în etapa de evaluare tehnică, iar 15 dintre acestea au fost propuse spre finanțare, astfel:

Suma totală necesară pentru finanţarea aplicaţiilor ce au înregistrat un scor mediu peste 65 de puncte este de 42.995,00 euro și se încadrează în limita sumei totale disponibile pentru Apelul nr. 1/2019 (75.000 Euro). Suma care nu a fost contractată până la suma anunțată pentru acest Apel va fi direcționată către alte Apeluri din cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale.

Recomandări pentru potențialii solicitanți

În urma procesului de evaluare, recomandăm potențialilor solicitanți pentru viitoare Apeluri de Cereri de Finanțare din cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale să aibă în vedere următoarele:

  • Corelarea între obiective vizate, acțiuni propuse prin proiectul de mobilitate și rezultate pe termen lung la care poate contribui acest proiect, în special din perspectiva depunerii de proiecte de finanțare în parteneriat în cadrul Active Citizens Fund România;
  • Evidențierea relevanței față de prioritățile Active Citizens Fund România atât din perspectiva organizațiilor implicate și a tematicii(lor) abordate;
  • Detalierea dezvoltării unui parteneriat real, în care se evidențiază interesul și disponibilitatea de implicare ulterioară din partea partenerilor în mod particular pentru depunerea de proiecte de finanțare în parteneriat în cadrul Active Citizens Fund România;
  • Corelarea expertizelor partenerilor implicați în mobilitate;
  • Detalierea programului de mobilitate la nivel de conținut;
  • Completarea integrală a tuturor informațiilor solicitate și recomandate din cadrul Cererii de finanțare.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment