„Femei informate, femei implicate!” în mediul rural din județul Călărași

Din februarie 2021, în 3 comunități rurale multietnice din județul Călărași (Luica, Șoldanu și Curcani), Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului, în parteneriat cu Bjerkaker LearningLab din Norvegia implică femeile din mediul rural în evenimente comunitare, sesiuni de lectură, campanii de informare și conștientizare, prin care sunt abordate tematici legate de drepturile omului, egalitate de gen, stereotipuri, educație pentru sănătate.