„Femei informate, femei implicate!” în mediul rural din județul Călărași

Din februarie 2021, în 3 comunități rurale multietnice din județul Călărași (Luica, Șoldanu și Curcani), Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului, în parteneriat cu Bjerkaker LearningLab din Norvegia implică femeile din mediul rural în evenimente comunitare, sesiuni de lectură, campanii de informare și conștientizare, prin care sunt abordate tematici legate de drepturile omului, egalitate de gen, stereotipuri, educație pentru sănătate.

Despre combaterea sărăciei în Castelu și Coroieni

Din februarie 2021, Asociația Reality Check implementează două proiecte complexe, care înglobează și dezvoltă toate intervențiile anterioare ale organizației din Castelu (jud. Constanța) și Coroieni (jud. Maramureș): „ Împreună pentru o viață mai bună în Castelu” și „Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni”.

Workshop „Drepturile omului din perspectiva egalității de gen” // 20-21 ianuarie 2022

Ne-am întâlnit în ianuarie cu peste 20 de ONG-uri din România și Norvegia la workshop-ul „Drepturile omului din perspectiva egalității de gen”, organizat la București de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Frivillighet Norge.

Experții norvegieni ne-au inspirat cu exemple de bune practici care pot fi adaptate la contextul din România, dar și cu idei despre cum organizațiile societății civile își pot consolida rolul în advocacy și monitorizare (watchdog) privind drepturile omului și tratament egal, egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.